تدریس شیمی کنکور مبحث نمودار مول بر زمان توسط استاد شیروانی

نمودار مول – زمان

📣 در چند سال اخیر حتما با سوالی از این مبحث مواجه شده ایم . به طور کلی میانگین سوالات مربوط به تعادل شیمیایی ۳ تست می باشد .

🎞 در این نمونه تدریس ، ابتدا تحلیلی از نموداهای مختلف برای یک واکنش از طریق انیمیشن انجام می شود .
در ادامه مشاهده خواهید کرد که همزمان چه تغییراتی در یک واکنش اتفاق می افتد .
با تغییر مقادیر اولیه با ۳ حالت در نمودار واکنش مواجه می شویم .

🔑 زمانی که ضریب فرآورده و واکنش دهنده یکسان باشد نمودار آنها متقارن خواهد شد .

⏳ پاسخ دادن به این گونه تست ها با توجه به الگوی ارائه شده بسیار ساده می باشد ضمن اینکه تحلیل انجام شده در به خاطر سپاری مفهومی این مبحث نیز بسیار موثر خواهد بود .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

تدریس عربی کنکور مبحث تحلیل صرفی فعل توسط استاد واعظی

 

تحلیل صرفی

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۳ تست

🎞 آموزش با تحلیل تستی از آزمون سراسری آغاز می شود .
ابتدا گزینه ها را با خطی عمودی به دو بخش تقسیم می کنیم تا قسمت اعراب از تحلیل صرفی جدا شود .
از سمت چپ شروع به بررسی گزینه ها می کنیم ، اعرابها را با هم و تحلیلها را نیز به همین طریق مقایسه می کنیم .
در ادامه به دنبال تضاد می گردیم اگر نیز در گزینه ها اشاره به نعت ، حال و خبر شد در صورت تست بررسی می کنیم .
تضاد می تواند در نقش ، اعراب و علامتهای آن باشد .
🔑 ۹۶٪ فعلها در آزمون سراسری غائب هستند و در این مورد اغلب فاعل بعد آن می آید .
هر فعل نیز یک جمله فعلیه است مگر اینکه از نوع ناقصه باشد .

⏳ تحلیل تست این مبحث با توجه به پیچیدگی آن زمانبر می باشد اما از طریق این الگوی طلایی ملاحظه می کنید که می توان به سادگی به سوالات ای بخش پاسخ داد .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش زبان کنکور so,such,enough,too

#زبان انگلیسی

So , such , enugh , too

📣 هر ساله از این مبحث در آزمون سراسری در بخش گرامر سوال خواهیم داشت .

🎞 در این ویدیو به نکات تستی در تشخیص سریع گزینه صحیح بدون ترجمه جمله اشاره می شود .
قواعد بسیار ساده می باشند :
اگر در صورت تست بعد از جای خالی that دیدید حتما سراغ so و such بروید البته منظور از that حرف ربطی است که بعد از آن هم جمله کامل می آید
اگر بعد از جای خالی مصدر باشد حتما در گزینه ها به دنبال too یا enough باشید .

🔑 قبل از that صفت یا قید بیاید جواب تست مورد نظر so می باشد .
اگر نیز قبل از that اسم + صفت بیاید پاسخ صحیح such است .

⏳ با الگوهای تستی مطرح شده در این ویدیو در کمتر از ۱۰ ثانیه به سادگی با رد گزینه می توانید به پاسخ صحیح برسید

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش آرایش الکترونی عناصر واسطه توسط استاد شیروانی

#شیمی

آرایش الکترونی عناصر واسطه

📣 از این مبحث به صورت مستقیم و ترکیبی هر ساله در آزمون سراسری سوال مطرح می شود و به دلیل ترکیبی بودن آن بسیار حائز اهمیت است .

🎞 در ابتدا آرایش الکترونی عناصر واسطه از طریق انیمیشن تشریح می شود و در ادامه به بررسی نحوه پر شدن لایه ها و استثنائات مربوط به این عناصر می رسیم ، معمولا هم از این استثنائات در آزمون سراسری سوال مطرح می شود.

🔑 یکی از نکات کلیدی که در پاسخ دادن به سوالات این مبحث کاربردی می باشد تشخیص سریع شماره گروه عناصر واسطه است :
با جمع دو رقم این عناصر به شماره گروه آنها دست می یابیم البته این مطلب در عناصر با شماره اتمی۳۰ و ۳۹ صدق نمی کند .
⏳تمام نکات مربوط به عناصر واسطه در ویدیو مربوط به این بخش تحلیل می شود تا کاملا مفهومی بدون حفظ کردن و از طریق انیمیشن برای همیشه مطالب این بخش را به خاطر بسپارید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث شکّل توسط استاد واعظی

#عربی

مبحث شکّل

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۲ تست

🎞 تدریس این مبحث با تحلیل تست سراسری ریاضی ۹۴ انجام می شود .
با صورت سوال کاری نداریم . در گزینه ها سراغ کلمات مشابه با اعراب متفاوت می گردیم .

🔑 تضادها می تواند در اعراب ، تنوین ، حرکت میانی و اول کلمه باشد .
اگر تضاد در حرکت کسره باشد در صورت سوال فقط دو حالت را بررسی می کنیم.
کلمه یا نقش مجرور دارد و یا مضاف الیه در غیر این حالت نمی تواند این اعراب را بپذیرد .

⏳ راه حل رایج از طریق علامت گذاری صورت تست بسیار وقت گیر می باشد در حالی که با این الگوی تستی می توانید به راحتی به رد گزینه بپردازید و به پاسخ صحیح در یکی از پیچیده ترین تستهای قواعد عربی برسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش آرایه تشخیص توسط استاد منتظری

#ادبیات

آرایه تشخیص

📣 تستهای مطرح شده از مبحث آرایه ها در آزمون سراسری ۳ تست می باشد و از این آرایه به صورت ترکیبی هر ساله سوال خواهیم داشت .

🎞 ابتدا با مفهوم اولیه آرایه تشخیص آشنا می شویم ، سپس به چندین نکته تستی در تشخیص سریع این آرایه و همچنین دامهای تستی اشاره می شود .
به طور کلی نسبت دادن شخصیت انسانی به غیر انسان نماد آرایه تشخیص می باشد .
البته خطاب قرار دادن غیر انسان نیز می تواند نشانه ای از وجود این آرایه باشد که با معنی بیت می توانیم به اطمینان برسیم . شناسایی این آرایه در تستهای مربوط به این مبحث از پیچیدگی برخوردار نمی باشد .

🔑 هر جا تشخیص ببینیم حتما استعاره ای نیز وجود دارد .

⏳ بررسی تستهای مربوط به آرایه از طریق صورت سوال وقت گیر است و می تواند شما را در تشخیص درست به اشتباه بیندازد . با نکات تستی که در این ویدیو به آن اشاره می شود به سادگی می توانید از طریق رد گزینه و تحلیل گزینه ها در زمان کوتاهی به پاسخ صحیح دست یابید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

1
اشتراک‌گذاری

حل تست های توزیع نیرو توسط استاد کامیار

توزیع نیرو بین اجسام

📣 تستهای مطرح شده از این مبحث در آزمون سراسری به طور میانگین ۲ تست می باشد .

🎞 بررسی توزیع نیرو بین اجسام با اجرام متفاوت موضوع این ویدیوی آموزشی می باشد .
سه جسم با اجرام متفاوت داریم و میزان نیروی کل وارده به این اجسام ۲۴ واحد است ، در ادامه ملاحظه می کنیم که نحوه توزیع نیرو بین این اجسام به چه صورت می باشد .

🔑 برای هر کدام از جرمها mi را محاسبه می کنیم . با توجه به نیروی کل و mi محاسبه شده به سادگی میزان نیروی انتقال یافته به هر جسم تعیین مب شود .

⏳ راه حل رایج این تست ، ۳ خط فرمول و محاسبه می باشد اما با این الگوی بسیار ساده ، کاملا مفهومی می توانید به این گونه سوالات مبحث دینامیک پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث انواع لام توسط استاد واعظی

#عربی

انواع لام

📣 به صورت مستقیم و یا ترکیبی در مبحث ترجمه و قواعد مورد استفاده قرار می گیرد .

🎞 در ابتدای تدریس نکات مربوط به انواع لام مورد بررسی قرار می گیرد .
لام ناصبه و جازمه هر دو بر سر فعل مضارع می آیند .
لام ناصبه در وسط جمله همانند حرف ربط عمل می کند .
ولی لام جاذمه در ابتدای جمله می آید .

🔑 نکته طلایی : لام جاذمه در جمله تک قسمتی اما لام ناصبه در جمله دو قسمتی کاربرد دارد .

⏳ با رد گزینه و با استفاده از نکات طلایی این ویدیو در زمان کوتاهی می توان به پاسخ صحیح رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

2
اشتراک‌گذاری

آموزش تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی توسط استاد کامیار

#فیزیک

تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی

📣 بودجه بندی مبحث مغناطیس در آزمون سراسری : ۲ سوال

🎞 در این ویدیو تستی از آزمون سراسری مورد بررسی قرار می گیرد . مشاهده می کنیم که در این گونه تستها با دو نوع جریان I ، جریانهای درون سو و برون سو مواجه هستیم .
برای حل تست ، ابتدا جریانهای برابر را بررسی می کنیم . I های برابر نیروی جاذبه و I های نابرابر نیروی دافعه دارند
برآیند بردارها از مرکز نیز نشان دهنده جهت نیروی F می باشد .

🔑 بدون استفاده از قاعده دست راست و پیچیدگی های آن به سادگی می توانید با استفاده از این الگوی برآیند نیروها به پاسخ صحیح دست یابید .

⏳ کمتر از ۳۰ ثانیه ، فقط با یک الگو و با حذف فرمول و محاسبه تستهای مربوط به این مبحث قابل حل می باشد

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

1
اشتراک‌گذاری

آموزش الگوی بادبادک هندسه توسط استاد منتظری

#ریاضی

الگوی بادبادک در هندسه

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۴ سوال

🎞 در این ویدیو به تحلیل روش حل تست هندسه می پردازیم . در صورت سوال ابتدا دو مثلث متساوی الساقین را با ساقهای برابر در کنار هم در نظر می گیریم .
با کنار هم قرار دادن قاعده ها به الگوی بادبادک می رسیم .
در این الگو ، قاعده ها به عنوان “بچه اول” و ساقهای غیر موازی را “بچه دوم”
می نامیم .

🔑 الگوی طلایی
بچه اول تقسیم بر ۱
بچه دوم تقسیم بر ۲
جمع آنها = ۹۰
فرمول نهایی : x + a➗۲=۹۰

⏳ در کمتر از ۳۰ ثانیه به یکی از سخت ترین تستهای ریاضیات ، تضمینی پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

13
اشتراک‌گذاری