آموزش مبحث هدایت دین وزندگی کنکور توسط استادیوسفیان پور

#دین و زندگی
این ویدیو به آموزش مبحث هدایت به صورت ترکیبی می پردازد .

مبحث هدایت به دلیل طرح ترکیبی سوال از آن جز تستهای قابل توجه درس دین و زندگی می باشد .

در ابتدای آموزش این بخش با انواع توحید آشنا می شویم که به سه دسته عمده تقسیم می شوند :
۱ توحید در خالقیت با رمز مبدا خالق
۲ توحید در ربوبیت با رمز در حرکت بودن جهان و کارهای خدا برای انسان
۳ توحید عبادی با رمز کارهای انسان برای خدا .
در ادامه با انیمیشن ، مبحث هدایت در یک الگو خلاصه می شود :
هدایت عمومی که مربوط به همه هستی می شود و با رمز “کل شی” در آیه مربوطه نشان داده شده ، هدایت خاص که باز هم مربوط به کل هستی است و با رمز آیه “قدر فهدی” نشان گذاری شده و در پایان هدایت تشریعی با رمز آیه “رسل، دین ، کتاب و وحی” .
در قالب این انیمیشن به بررسی اجمالی انواع هدایتها و رابطه آنها با سه نوع توحید مذکور نیز پرداخته می شود .
با این الگوهای کاربردی دیگر نیاز به حفظ آیات نخواهید داشت تمامی آیات با رمز گذاری و ارائه الگو به ساده ترین طریق ممکن آموزش داده می شوند .
در پایان ویدیو نیز استاد به قاعده طلایی “درون و برون” برای تفکیک سه نوع هدایت اشاره می کنند .

نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث هم آوایی توسط استاد منتظری

#ادبیات
مبحث هم آوایی

در سوالات ادبیات هر ساله دو تست به مبحث املا اختصاص می یابد .

تدریس این بخش در پک ادبیات از طریق انیمیشن و طرح داستان است تا به سادگی املای لغات مشکل را به خاطر بسپارید .
یکی از روشهای به یاد سپاری املای واژگان استفاده از هم آوایی می باشد ، در این روش به بررسی کلمات هم آوایی که املای متفاوت دارند پرداخته می شود برای نمونه املای دو واژه مطبوع و متبوع که هم آوا می باشند ولی با دو معنای مختلف هستند و برای شناسایی باید به معنای آن هم توجه شود .
در الگوی کاربردی تدریس این بخش با این روش ساده آشنا می شوید : الگوی “ت” که در آن واژگانی که به معنای پیروی و در پی چیزی بودن می باشند در الگوی “ت” جای می گیرند و با این حرف نوشته می شوند . در ادامه نیز چندین تست آزمون سراسری با این روش بررسی می شوند .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

1
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ایهام توسط استاد محسن منتظری

#ادبیات
تدریس مبحث ایهام
این مبحث از قسمتهای پیچیده آرایه های ادبی می باشد ، میانگین سوالات کنکور از بخش آرایه ها ۳ سوال است و تسلط بر آن بسیار حائز اهمیت .
این بخش ادبیات با ارائه تنها یک الگو تدریس شده و شما می توانید به سادگی با استفاده از این الگوی طلایی به حل تمامی تستهای ترکیبی آرایه ها بپردازید. در ابتدای تدریس با بعضی از کلمات دو معنایی در تست انتخابی آشنا می شویم در ادامه الگوی حل تست با این روش ارائه می شود :
اول به سراغ واژگان با دو معنای مختلف می رویم اگر به نمونه ای دست نیافتیم در مرحله بعد به بررسی امکان ایهام تناسب بین واژگان می پردازیم ، یعنی این احتمال که آیا دو واژه مرتبط شناسایی می شود و یا خیر .
با این روش به راحتی این آرایه پیچیده در بیت قابل تشخیص می باشد .
در پک آرایه ها به بررسی ۹۰ واژه ایهام دار در کتاب درسی در قالب جمله پرداخته شده تا شما به تسلط کافی در این مبحث دست پیدا کنید .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

1
اشتراک‌گذاری

ترکیب توابع با تدریس استاد منتظری

✅✅دراین ویدیوباآموزش مبحث ترکیب توابع از درس ریاضی با تدریس بی نظیر استادمنتظری درخدمت شما هستیم.

✅✅تابع یکی از مهمترین واساسی ترین مباحث دردرس ریاضی است که به جرات می توان گفت پیش نیاز بسیاری از مباحث اصلی ریاضی بشمارمی رودبنابراین علاوه براینکه هرسال۲تا۳سوال بصورت مستقیم ازاین مبحث مطرح می شودبصورت غیرمستقیم نیزدرمباحث اصلی موردسوال واقع شده است.

✅✅کاری که استادمنتظری درحرف آخربرای ماانجام داده انداین است که ترکیب توابع رو تبدیل کردن به یک الگو یک نقشه راه یعنی استادبه ما میگن برای حل سوالات ترکیب توابع لازم نیست راه حل های طولانی به کارببریدتا به جواب برسیدبلکه هرکجا سوال ترکیب توابع دیدین ماشین آن رابسازید.کل صحبت استاددرترکیب توابع همین “ساخت ماشین” درترکیب توابع ما یک ماشین نداریم دو یا سه وگاها چندماشین داریم که بصورت قطاری کنارهم قرارمیگیرندودرانتها جواب نهایی وبه ماتحویل می دهند.
درویدیوی فوق استادیکی ازسوالات کنکور۹۶راموردبررسی قرارداده اندکه آن رادرکمتراز۳۰ثانیه به جواب می رسانند.
اگرمیخواهیدکلا ترکیب توابع را فقط در۳اسلایدآموزش ببینیدپیشنهادمیکنم تدریس استادمنتظری رادنبال کنید…

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث انتگرال توسط استاد منتظری

#ریاضی

✅✅دراین ویدیوبا آموزش انتگرال یکی از مباحث درس ریاضیات توسط استادمنتظری درخدمت شماهستیم.
✅✅انتگرال یکی از مهمترین مباحث وابسته ی ریاضی است که هرساله۲سوال ازاین مبحث مطرح می شودکه کاملا وابسته به مشتق می باشددرواقع پیش نیاز این مبحث مشتق است.پس پیشنهادمی شودقبل از مطالعه ی این مبحث آموزش مبحث مشتق رانیزدنبال کنید.
✅✅کاری که استادمنتظری درحرف آخر برای ما انجام داده انداین است برای حل سوالات این قسمت الگوی کفه ی ترازورا ارائه می دهنددراین الگوبه شما بصورت مفهومی آموزش می دهند که چگونه درکمترین زمان وبدون حفظ فرمول وتکنیک بتوانیدسوالات انتگرال رابه جواب برسانید.
درویدیوی فوق شما ملاحظه می کنیداستادیکی از قطعی ترین سوالاتی که ازاین مبحث در کنکور مطرح می شودرا باهمین الگوبرای مابه جواب می رسانند.استادازما می خواهندبرای حل سوالات این مبحث فقط چند نکته ی کلیدی را آموزش ببینیم تا براحتی سوالات این مبحث را به جواب برسانیم:
۱_هرگاه درسوالی انتگرال وجواب آن را با ذکریک مجهول دیدیدبیادآوریدمشتق پادزهرانتگرال است.
۲_فقط وفقط وفقط الگوی کفه ی ترازو برای حل سوالات انتگرال کافی است‌.

کاراستادبرای تمامی مباحث ریاضیات به همین صورت است برای همین است که استاددر۲۰ساعت تدریس۵۰درصدمبحث ریاضی را موردپوشش قرارمی دهدچون با آموزش یک الگو فوق العاده شما را قادرمی کنندتابتوانیدچندین سوال راپشت سرهم به جواب برسانیدبدون حفظ هیچ فرمول وتکنیکی ودیگرنیازنباشدبرای هر سوال یک روش ارائه شودوبه کارببرید.
در ویدیوی فوق تدریس ریاضی به شیوی استادمنتظری با انرژی وصف ناپذیر را ازدست ندهید…
نویسنده: خانوم مهندس فرزی

0
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت دوم)

قسمت دوم
✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.
نویسنده خانوم مهندس فرزی

5
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت اول)

✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

1
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترکیب توابع توسط استاد منتظری

 

#ریاضی
✅✅ این ویدیو شامل مبحث ترکیب توابع از درس ریاضی است.

✅✅ مبحث تابع از مباحث بسیار مهم، پایه و بیس ریاضی است. هم داوطلبان رشته ریاضی فیزیک و هم داوطلبان رشته تجربی باید این مبحث را به خوبی یاد بگیرند و همه ساله در گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک به طور مستقیم شامل ۲ الی ۳ سوال بوده و در گروه آزمایشی تجربی نیز همین تعداد سوال را به خود اختصاص می دهد.

✅✅ و اما روش تدریس مبحث ترکیب توابع در موسسه حرف آخر:
در این ویدیو با آموزش با الگو ماشین در خدمتتان هستیم. در این مبحث ابتدا باید مفاهیم آن را به خوبی یاد بگیرید و این الگو به این صورت است که متغیر ابتدا وارد یکی از تابع ها می شود و سپس وارد تابع دیگر.
باید توجه داشته باشیم که مجهول ما در ابتدای تابع است یا انتها، اگر در انتهای آن باشد باید بصورت معکوس حرکت کنیم.

الگوهای بی نظیر استاد منتظری ریاضی را برای شما به شیرین ترین درس تبدیل می کند و با این الگو ها می توانید بهترین نتیجه را در این درس از آن خود بکنید.
ویدیو بالا را ببینید و از ریاضی لذت ببرید.
نویسنده خانوم مهندس عزیزی

3
اشتراک‌گذاری

آموزش هندسه مبحث الگوی بادبادک توسط استاد منتظری

#ریاضی
✅✅ این ویدیو شامل تدریس مبحث هندسه از درس ریاضیات است.

✅✅ مبحث هندسه از مباحث دشوار ریاضی، هم در گروه آزمایشی ریاضی فیزیک و هم در گروه تجربی است و بیشتر داوطلبان از پاسخگویی به این مباحث خودداری می کنند، چون گمان می کنند که مبحث هندسه، هم برای مطالعه دوران کنکور زمان بر است و هم پاسخگویی به آنها در جلسه کنکور دشوار.
این مبحث هرساله در کنکورهای سراسری گروه آزمایشی ریاضی فیزیک حدود ۸ سوال و در گروه های تجربی حدود ۴ سوال را به خود اختصاص می دهد.

✅✅ روش تدریس مبحث هندسه در موسسه حرف آخر:
(الگوی بادبادک، مادر و فرزند)
در مثلث های متساوی الساقین امتداد دو تا از ساق های مجاور مثلث متساوی الساقین را از بالا و پایین بهم وصل می کنیم و بچه ها تولید می شوند از مجموع زاویه بچه ها زاویه ۹۰ (یعنی مامان) تولید می شود و به پاسخ صحیح میرسیم.

دوستان عزیز از مبحث هندسه فراری نباشید، استاد منتظری این مبحث را به راحت ترین شکل ممکن تدریس کرده اند و بدون صرف زمان می توانید به پاسخ صحیح در تست ها برسید.
ویدیو فوق گواه صدق گفته های ما است.
نویسنده : خانوم مهندس عزیزی

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترجمه توسط استاد واعظی

#عربی
✅✅ این ویدیو به آموزش نحوه پاسخ به تست های ترجمه در درس عربی پرداخته است.
✅✅ تست های ترجمه از مهم ترین قسمت کنکور های عربی است و هر سال در همه گروه های آموزشی ۸ تست را به خود اختصاص می دهد و بیشترین تعداد سوال عربی را شامل می شود. برای پاسخ دادن به سوالات ترجمه به راهکار های زیر نیاز داریم که در ادامه به آن می پردازیم.

✅✅ برای پاسخ دادن به تست های ترجمه باید در ابتدا نکات قواعد را به خوبی یاد بگیرید تا با استفاده از دانش قواعدتان بتوانید نکات قواعد را از تست ها استخراج و در گذینه ها از آنها استفاده کنید تا به پاسخ درست در این گونه سوالات برسید.
استاد واعظی مدرس عربی موسسه حرف آخر برای تست های ترجمه، نکات و الگو های زیبایی طراحی کرده اند که با یادگیری آنها به تسلطی خواهید رسید که می توانید به پاسخ درست در تست های این مبحث برسید.

این ویدیو فوق العاده زیبا را ببینید و تمام تست های ترجمه را از آن خود بکنید.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

2
اشتراک‌گذاری