آموزش مبحث انواع لام توسط استاد واعظی

#عربی

انواع لام

📣 به صورت مستقیم و یا ترکیبی در مبحث ترجمه و قواعد مورد استفاده قرار می گیرد .

🎞 در ابتدای تدریس نکات مربوط به انواع لام مورد بررسی قرار می گیرد .
لام ناصبه و جازمه هر دو بر سر فعل مضارع می آیند .
لام ناصبه در وسط جمله همانند حرف ربط عمل می کند .
ولی لام جاذمه در ابتدای جمله می آید .

🔑 نکته طلایی : لام جاذمه در جمله تک قسمتی اما لام ناصبه در جمله دو قسمتی کاربرد دارد .

⏳ با رد گزینه و با استفاده از نکات طلایی این ویدیو در زمان کوتاهی می توان به پاسخ صحیح رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی توسط استاد کامیار

#فیزیک

تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی

📣 بودجه بندی مبحث مغناطیس در آزمون سراسری : ۲ سوال

🎞 در این ویدیو تستی از آزمون سراسری مورد بررسی قرار می گیرد . مشاهده می کنیم که در این گونه تستها با دو نوع جریان I ، جریانهای درون سو و برون سو مواجه هستیم .
برای حل تست ، ابتدا جریانهای برابر را بررسی می کنیم . I های برابر نیروی جاذبه و I های نابرابر نیروی دافعه دارند
برآیند بردارها از مرکز نیز نشان دهنده جهت نیروی F می باشد .

🔑 بدون استفاده از قاعده دست راست و پیچیدگی های آن به سادگی می توانید با استفاده از این الگوی برآیند نیروها به پاسخ صحیح دست یابید .

⏳ کمتر از ۳۰ ثانیه ، فقط با یک الگو و با حذف فرمول و محاسبه تستهای مربوط به این مبحث قابل حل می باشد

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش الگوی بادبادک هندسه توسط استاد منتظری

#ریاضی

الگوی بادبادک در هندسه

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۴ سوال

🎞 در این ویدیو به تحلیل روش حل تست هندسه می پردازیم . در صورت سوال ابتدا دو مثلث متساوی الساقین را با ساقهای برابر در کنار هم در نظر می گیریم .
با کنار هم قرار دادن قاعده ها به الگوی بادبادک می رسیم .
در این الگو ، قاعده ها به عنوان “بچه اول” و ساقهای غیر موازی را “بچه دوم”
می نامیم .

🔑 الگوی طلایی
بچه اول تقسیم بر ۱
بچه دوم تقسیم بر ۲
جمع آنها = ۹۰
فرمول نهایی : x + a➗۲=۹۰

⏳ در کمتر از ۳۰ ثانیه به یکی از سخت ترین تستهای ریاضیات ، تضمینی پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

5
اشتراک‌گذاری

انواع “من” و “ما” در عربی با تدریس استاد واعظی

انواع “من” و “ما”

🎞 در ابتدا نکات اولیه تشخیص “من” و “ما” ی موصول و تفاوت آن با نوع شرط مطرح می شود . همانطور که مشاهده خواهید کرد :
در ابتدای جمله ۱۰۰٪ از نوع شرط و استفهام است ، وسط جمله در اغلب موارد از نوع موصول است
“من” و “ما” در جمله ای که در آن “هل” به کار رفته یا با جار و مجرور و یا اسم بیاید از نوع استفهام است .

🔑 اول جمله مجزوم کند شرط است ، با فاصله از آن خبر بیاید موصولی و فعل را منفی کند نفی است ، در غیر این صورت از نوع استفهام است .

⏳ با نکات طلایی آموزش داده شده در این ویدیو در زمانی بسیار کوتاه با رد گزینه به پاسخ صحیح خواهید رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

6
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث تحلیل صرفی فعل توسط استاد واعظی

“تحلیل صرفی”

📣 از این مبحث به طور میانگین در آزمون سراسری ۳ سوال مطرح می شود .

🎞 این ویدیو به تحلیل تست مبحث تحلیل صرفی می پردازد . ابتدا چهار گزینه را با خط فرضی عمودی به دو بخش تقسیم می کنیم . در ادامه از
سمت چپ این خط شروع به تحلیل کرده و با نکته هایی که در طول آموزش به آن اشاره می شود با پیدا کردن تضادهای موجود به رد گزینه می پردازیم

🔑 الگوی طلایی
اغلب فعلهای تحلیل صرفی ذکر شده در آزمون سراسری در این بخش ، “مخاطب” نیستند زیرا محاوره ای در متن انجام نمی شود .
پس هر گونه اشاره به فعل مخاطب و یا فاعل “تَ” و “انتَ” به سادگی موجب حذف گزینه مرتبط می شود .

⏳در کمتر از ۳۰ ثانیه با کاربرد نکات طلایی تدریس شده در این ویدیو به یکی از سخت ترین مبحثهای قواعد عربی پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث نمودار تابع خطی توسط استاد منتظری

نمودار تابع خطی

📣 از این مبحث به صورت ترکیبی و مستقیم همه ساله در آزمون سراسری سوال مطرح می شود .

🎞 در این ویدیو مشاهده می کنید که تست مرتبط با کاربرد مشتق بدون نیاز به مشتق گیری حل می شود ! روش معمول حل این تست بیشتر از ۲ دقیقه زمان می برد .

🔑 الگوی طلایی
گام به گام معادله مفروض را با رسم نمودار تحلیل می کنیم ، اطلاعات اولیه برای رسم نمودار را در صورت سوال داریم : محل عرض از مبدا ، شیب ، صعودی یا نزولی بودن نمودار .

⏳تنها در ۱۰ دقیقه رسم نمودار درجه صفر تا چهار را آموزش ببینید و تمامی تستهای مرتبط با نمودارهای توابع خطی و ترکیبی با کاربرد مشتق را به راحتی از طریق این الگو پاسخ دهید .

📝 نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

7
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث سقوط آزاد توسط استاد کامیار

” سقوط آزاد ”

این مبحث از سرفصل حرکت شناسی برای شما انتخاب شده است .

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۳ سوال

🎞 در این ویدیو ابتدا با مفاهیم اولیه سقوط آزاد آشنا می شوید ، در ادامه سقوط آزاد بر روی نمودار “v_t” تحلیل می شود .

🔑 الگوی طلایی
بر روی نمودار مثلثی را فرض می کنیم که یک ضلع آن ۱۰t (خرگوش) و ضلع دیگر t (لاکپشت) است ، با هر واحد که در طول نمودار جلو می رویم ۱۰ برابر به سمت پایین حرکت می کنیم .

به همین سادگی با مشاهده این ویدیو کاملا مفهومی با حل تست این مبحث از روی نمودار آشنا می شوید در صورتی که راه حل معمول از طریق فرمولهای مرتبط نیاز به چندین بار فرمول نویسی دارد .

⏳ تمامی تستهای مرتبط با این مبحث را در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ دهید تا به شگفتی کاربرد این الگو پی ببرید .

📝 نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

0
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث گیبس توسط استاد شیروانی

✅✅در این بخش با اموزش فصل ۲ شیمی سال سوم مبحث انرژی ازاد گیبس در خدمت شما هستیم .

✅✅از این فصل در کنکور سراسری ۴ سوال طرح میشود که یک سوال قطعی ان نربوط به مبحث انرژی ازاد سازی گیبس و تشخیص خودبخودی یا غیر خود به خودی بودن واکنش با استفاوه از رابطه ی انرژی ازاد گیبس با انتالپی دما و انتروپی است

✅مشکل عمده ی دانش اموزان عدم تسلط به مفهوم اصلی گیبس و خودبخودی یا غیر خودبخودی بودن واکنش است و با حفظ فرمول ان و پیاده سازی در سوال به حل میپردازد و به طور عمده دانش اموزان در حل چنین سوالاتی مشکل خواهند داشت اما استاد شیروانی ابتدا مفهوم اصلی گیبس را به دانش اموز یاد داده و سپس با استفاده از نمودار ها به طور شهودی مفهوم گیبس و چگونگی خود به خودی یا غیر خود به خودی بودن واکنش را به دانش اموز یاد داده و او را به تسلط کامل میرساند به طوری که دانش اموز با دیدن سوال و تصور نمودار ها در عرض کمتر از ۳۰ ثانیه بتواند سوالات این مبحث را پاسخ دهد.
اگر میخواهید در کمتر از ۸ دقیقه یکبار برای همیشه مبحثیبس را یاد بگیرید و به تسلط کافی برسید دیدن این ویدیو برای شما اجباری است

6
اشتراک‌گذاری

برنامه مطالعاتی شیمی توسط استاد شیروانی

✅✅در این ویدیو با آموزش و چگونگی خواندن درس شیمی در خدمت شما عزیزان هستیم

✅✅شیمی اخرین درس دفترچه ی اختصاصی گروه های ازمایشی ریاضی و تجربی است و برای داوطلبان ریاضی ضریب ۶ و برای داوطلبان تجربی ضریب ۹ دارد و از اهمیت بالایی برخودار و جزو دروس سرنوشت ساز است

اما عمده ی مشکلات داوطلبان در این درس این است که چگونه شیمی را بخوانند؟ ایا باید شیمی مبحثی خوانده شود یا فصل به فصل یا باید ترتیب خاصی در خواندن مباحث ان رعایت شود؟

در این بخش میخواهیم به بررسی مشکلات خواندن شیمی و حل آنها بپردازیم
اولین مشکل در خواندن این درس بهم ریختگی مطالب ان است. خیلی? از مطالب شیمی بهم ربط دارند و این ربط دادن برای دانش اموزان این است
و در مجموعه ی حرف اخر برای اولین بار طریقه ی برقراری ارتباط را به دانش اموزان یاد میدهیم.
مشکل بعدی بیان پیچیده ی مفاهیم حجم زیاد مطالب و عدم درک مفاهیم برای دانش اموز است.
شیمی درس حفظ کردنی نیست بلکه یک درس تجسمی است
و حرف اخر با استفاده از الگو ها و انیمیشن های منحصر بفرد استاد شیروانی کاری میکند که دانش اموزان به معنای واقعی مفاهیم شیمی را لمس و احساس کنند و به گونه ای مفاهیم را اموزش میدهد که خارج شدن انها از ذهن دانش اموز حتی انهایی که سطح ضعیفی در شیمی دارند خارج نشود

✅✅اما طریقه خواندن مسائل شیمی
۵۰ درصد تست های شیمی را مسائل به خود اختصاص داده اند.
اما مسائل چگونه باید خوانده شود فرمول های فراوان گستردگی مطالب ناتوانی فهم سوال به خصوص مسائل محلول نا محلول که سخت ترین مسائل شیمی از نظر دانش اموزان هستند باعث شده که دانش اموزان نتوانند با مسائل رابطه ی خوبی داشته باشند.
در پکیج مسائل حرف اخر برای اولین بار استاد شیروانی با ابداع فقط و فقط سه الگو بدون استفاده از هیچ فرمولی تمامی سوالات مسائل شیمی را برای دانش اموزان حل میکنند و با استفاده از این سه الگو رابطه ای بین کلیه مسائل ایجاد میکنندـاستاو ابتدا طریقه ی فهم سوال و سپس طریقه حل انرا به دانش اموزان یاد میدهد. این شیوه ی اموزش باعث شده که دانش اموزان به خوبی سوالات را درک کنند و به خصوص سوالات محلول نامحلول به ساده ترین سوالات شیمی تبدیل شوند.پیشنهاد ما به شما دیدن ایت ویدیوی فوق العاده برای حل تمامی مشکلات در شیمی است

3
اشتراک‌گذاری

توضیح تغییرات تست ها در گذر زمان توسط استاد شیروانی

#شیمی

✅✅ در این ویدیو به بررسی تست های سال های گذشته می پردازیم.

✅✅ این ویدیو اهمیت تست های سال های گذشته را نشان میدهد و به دانش آموز یادآور می شود که حتما تست های سال های گذشته را نیز بررسی کنند.

✅✅ این ویدیو مربوط به دو تست از درس شیمی می باشد که به فاصله زمانی بسیار زیاد طرح شده و اهمیت سوالات قدیمی کنکور سال های قبل را نشان می دهد، و همین تست های گذشته ریشه در طرح تست های آینده می باشند و طراحان کنکور به تست های قدیمی هم توجه میکنند پس برای داوطلبان نیاز است که تست های گذشته را نیز مورد بررسی قرار دهند.

این تست مربوط به آزاد پزشکی سال ۶۸ می باشد و درمورد تغییرات حجم گاز ها که نمودار به حجم قابل توجهی که برسد ثابت می شود و همچنین از ما میخواهد که بدانیم در چه زمانی نصف کار انجام شده، جالب اینجاست که بدانیم همین تست در سال ۹۲ دوباره مورد توجه طراحان کنکور قرار گرفته فقط جنس مواد تغییر کرده

بودجه بندی این مبحث برای داوطلبان رشته های تجربی ۱ الی ۲ تست و همچنین برای داوطلبان رشته های ریاضی ۲ الی ۳ تست را به خود اختصاص می دهد.

داوطلبان عزیز مهم نیست چقدر تست سخت یا راحت باشد فقط با همان سه الگوی استاد شیروانی تمام تست ها را می توانید حل بکنید.

نوسنده: خانوم مهندس عزیزی

2
اشتراک‌گذاری