مبحث زنبور با تدریس استاد شعبانی و شاکری

مبحث زنبور با تدریس استاد شعبانی و شاکری
موسسه حرف آخر

✳️ مبحث زنبور :
✌️دیپلوئید: دو تا کروموزوم یکسان در یک سلول (کروموزوم ها دو به دو همتا هستن)
☝️هاپلوئید: در سلول هاپولوئید کروموزوم همتا وجود نداره.
۲nوارد میتوز بشه 👈 دو تا ۲nیک سلول
nوارد میوز بشه 👈 چهار تا ۲nیک سلول
❇️ویژگی های میوز:
۱️⃣تتراد( ساختار ۴ کروماتیدی) که کروموزوم های همتا از طول کنار هم قرار می گیرن. ۲️⃣کراسینگ اوور ۳️⃣جدا شدن کروموزوم های همتا از هم در آنافاز میوز
زنبور ماده دو دسته هستن: ۱️⃣ملکه و ۲️⃣کارگر که هر دو دیپلوئید هستن.
زنبور نر 🐝فقط هاپلوئید است. زنبور ملکه 🦋میوز داره ولی کارگر و نر میوز ندارن.
ملکه طی میوز تخمک🥚 تولید میکنه. گروهی از تخمک ها لقاح انجام نمیدن ❌و میتوز متوالی انجام میدن✅و در نهایت تولید زنبور نر می کنن. پس ⏮زنبور نر هم مثل تخمک هاپلوئید است.
زنبور نر طی میتوز اسپرم درست میکنه. این اسپرم با دسته دیگر از تخمک ها وارد لقاح میشه و زیگوت دیپلوئید میسازه🆗. زیگوت دیپلوئید میتوز متوالی انجام میده که در نهایت زنبورهای ماده کارگر و ملکه🚺 بوجود می آیند.
❗️برای تولید هر سه زنبور نیاز به میوز داریم.
❗️هر زنبوری که حاصل میتوز متوالی زیگوت، ماده است.
❗️هر زنبوری که حاصل میتوز متوالی تخمک لقاح نیافته است، زنبور نر می باشد.
❗️هر زنبوری که نیمی از ژن های خودش و به نسل بعد انتقال میده، زنبور ماده است.
❗️هر زنبوری که تمام ژن های خودشو به نسل بعد انتقال میده، نر است.
جمعیت⏮مجموعه افراد یک گونه که در یک مکان مشخص و زمان مشخص کنار هم زندگی می کنن. پس در یک جمعیت (کندو) همه زاده ها عدد کروموزومی یکسان ندارند❎. مکانیسم ایجاد گامت در همه زاده ها یکسان نیست.❎

0
اشتراک‌گذاری

برای خرید محصولات اورجینال حرف آخر و دریافت مشاوره رایگان و بهره مندی از طرح ویژه با شماره ی زیر تماس بگیرید

 

۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰

ارسال پاسخ