مبحث نهاندانگان با تدریس استاد شعبانی

مبحث نهاندانگان با تدریس استاد شعبانی

مبحث نهاندانگان – استاد شعبانی موسسه حرف آخر
✅تخمک کاج در سال اول دارای پوسته، پارانشیم خورش و منفذ سفت است.
✅در هر نیمه فلس مخروط ماده بیشتر از یک آرکگن وجود دارد (سه تا).
✅در سلول های کاج سلول های هاپلوئید و دیپلوئید وجود دارد. در دانه باقیمانده گامتوفیت ماده هست چون آندوسپرم n است در جالیکه رویان ۲n است.
✅در رویان کاج ریشه رویانی و ساقه دیپلوئیدی است. کلاً رویان و متعلقاتش همه ۲n هستند.
✅در کاج ژنوتیپ پوسته دانه همان ژنوتیپ پوسته تخمک است. پوسته تخمک تبدیل میشه به پوسته دانه. هر ژنوتیپی که پوسته تخمک داره پوسته دانه هم داره.
✅ پشت فلس مخروط نر کاج هاگدان وجود داره ولی پشت فلس مخروط ماده وجود نداره.
✅هر سلول هاپلوئیدی در فلس مخروط ماده توانایی لقاح دارد نه تقسیم.
✅دو سلول پروتالی دانه گرده رسیده بعدها تبدیل به غذای سلول زایشی و رویشی می شوند.
✅ایجاد دانه گرده رسیده داخل اسپروفیت صورت می گیرد.
✅در کاج همه تخم زاهای موجود در تخمک لقاح انجام نمی دهند.
✅در دانه کاج گامتوفیت ماده و ژنوتیپی شبیه پوسته تخمک است.

2
اشتراک‌گذاری

برای خرید محصولات اورجینال حرف آخر و دریافت مشاوره رایگان و بهره مندی از طرح ویژه با شماره ی زیر تماس بگیرید

 

۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰

ارسال پاسخ