آموزش مبحث انواع لام توسط استاد واعظی

#عربی

انواع لام

📣 به صورت مستقیم و یا ترکیبی در مبحث ترجمه و قواعد مورد استفاده قرار می گیرد .

🎞 در ابتدای تدریس نکات مربوط به انواع لام مورد بررسی قرار می گیرد .
لام ناصبه و جازمه هر دو بر سر فعل مضارع می آیند .
لام ناصبه در وسط جمله همانند حرف ربط عمل می کند .
ولی لام جاذمه در ابتدای جمله می آید .

🔑 نکته طلایی : لام جاذمه در جمله تک قسمتی اما لام ناصبه در جمله دو قسمتی کاربرد دارد .

⏳ با رد گزینه و با استفاده از نکات طلایی این ویدیو در زمان کوتاهی می توان به پاسخ صحیح رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

4
اشتراک‌گذاری

آموزش تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی توسط استاد کامیار

#فیزیک

تعیین جهت نیروی الکترومغناطیسی

📣 بودجه بندی مبحث مغناطیس در آزمون سراسری : ۲ سوال

🎞 در این ویدیو تستی از آزمون سراسری مورد بررسی قرار می گیرد . مشاهده می کنیم که در این گونه تستها با دو نوع جریان I ، جریانهای درون سو و برون سو مواجه هستیم .
برای حل تست ، ابتدا جریانهای برابر را بررسی می کنیم . I های برابر نیروی جاذبه و I های نابرابر نیروی دافعه دارند
برآیند بردارها از مرکز نیز نشان دهنده جهت نیروی F می باشد .

🔑 بدون استفاده از قاعده دست راست و پیچیدگی های آن به سادگی می توانید با استفاده از این الگوی برآیند نیروها به پاسخ صحیح دست یابید .

⏳ کمتر از ۳۰ ثانیه ، فقط با یک الگو و با حذف فرمول و محاسبه تستهای مربوط به این مبحث قابل حل می باشد

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

6
اشتراک‌گذاری

انواع “من” و “ما” در عربی با تدریس استاد واعظی

انواع “من” و “ما”

🎞 در ابتدا نکات اولیه تشخیص “من” و “ما” ی موصول و تفاوت آن با نوع شرط مطرح می شود . همانطور که مشاهده خواهید کرد :
در ابتدای جمله ۱۰۰٪ از نوع شرط و استفهام است ، وسط جمله در اغلب موارد از نوع موصول است
“من” و “ما” در جمله ای که در آن “هل” به کار رفته یا با جار و مجرور و یا اسم بیاید از نوع استفهام است .

🔑 اول جمله مجزوم کند شرط است ، با فاصله از آن خبر بیاید موصولی و فعل را منفی کند نفی است ، در غیر این صورت از نوع استفهام است .

⏳ با نکات طلایی آموزش داده شده در این ویدیو در زمانی بسیار کوتاه با رد گزینه به پاسخ صحیح خواهید رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

23
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث تحلیل صرفی فعل توسط استاد واعظی

“تحلیل صرفی”

📣 از این مبحث به طور میانگین در آزمون سراسری ۳ سوال مطرح می شود .

🎞 این ویدیو به تحلیل تست مبحث تحلیل صرفی می پردازد . ابتدا چهار گزینه را با خط فرضی عمودی به دو بخش تقسیم می کنیم . در ادامه از
سمت چپ این خط شروع به تحلیل کرده و با نکته هایی که در طول آموزش به آن اشاره می شود با پیدا کردن تضادهای موجود به رد گزینه می پردازیم

🔑 الگوی طلایی
اغلب فعلهای تحلیل صرفی ذکر شده در آزمون سراسری در این بخش ، “مخاطب” نیستند زیرا محاوره ای در متن انجام نمی شود .
پس هر گونه اشاره به فعل مخاطب و یا فاعل “تَ” و “انتَ” به سادگی موجب حذف گزینه مرتبط می شود .

⏳در کمتر از ۳۰ ثانیه با کاربرد نکات طلایی تدریس شده در این ویدیو به یکی از سخت ترین مبحثهای قواعد عربی پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

6
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث سقوط آزاد توسط استاد کامیار

” سقوط آزاد ”

این مبحث از سرفصل حرکت شناسی برای شما انتخاب شده است .

📣 بودجه بندی در آزمون سراسری : ۳ سوال

🎞 در این ویدیو ابتدا با مفاهیم اولیه سقوط آزاد آشنا می شوید ، در ادامه سقوط آزاد بر روی نمودار “v_t” تحلیل می شود .

🔑 الگوی طلایی
بر روی نمودار مثلثی را فرض می کنیم که یک ضلع آن ۱۰t (خرگوش) و ضلع دیگر t (لاکپشت) است ، با هر واحد که در طول نمودار جلو می رویم ۱۰ برابر به سمت پایین حرکت می کنیم .

به همین سادگی با مشاهده این ویدیو کاملا مفهومی با حل تست این مبحث از روی نمودار آشنا می شوید در صورتی که راه حل معمول از طریق فرمولهای مرتبط نیاز به چندین بار فرمول نویسی دارد .

⏳ تمامی تستهای مرتبط با این مبحث را در کمتر از ۳۰ ثانیه پاسخ دهید تا به شگفتی کاربرد این الگو پی ببرید .

📝 نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

4
اشتراک‌گذاری

آموزش املا لغت واژگان حرف آخر توسط استاد محسن منتظری

✅✅دراین ویدیوها باآموزش حرفه ای مبحث املا توسط استادمحسن منتظری درخدمت شما هستیم.

✅✅ املا  یکی مباحث شش گانه ادبیات درکنکورمی باشدکه۲سوال از۲۵سوال ادبیات رابه خودت اختصاص می دهدوسهم۸درصدی راازسوالات ادبیات درکنکوردارد.ماهیت این مبحث ادراکی است بنابراین حفظ کردن دراین قسمت هیچ گونه کارایی نخواهدداشت چون درهمین درس ادبیات ما با هزاران واژه مواجه هستیم که اگربخواهیم همه ی آن ها راحفظ کنیم کاری بس زمان بر و چه بسا نشدنی است ودرپایان هم هیچ سودی برای ما نخواهدداشت…
حال چگونه می توان به این ادراک برای حل سوالات املارسید؟…
✅✅کاری که استادمنتظری در حرف آخرانجام داده اندروشی منحصربه فرد و ویژه می باشد‌.استادبه ما می گویندبرای نوشتن املای یک کلمه لازم نیست شما ظاهرآن را قضاوت کنیدبلکه به دنبال مفهوم کلمه باشیدبرای یادگیری این مفاهیم الگوهای انیمیشنی را ارائه می دهندکه این الگوهاتمامی مفاهیم یک کلمه را پوشش قرارمی دهدودیگرلازم نیست برای هرمفهوم یک روش به کارببریدکه زمان بر و عملا بدون کاربرددرهمه ی سوالات می باشد.
درویدیوهای فوق ملاحظه می کنیدکه استاداملای دوکلمه ی گذاشتن وگزاردن که اکثریت درنوشتن وتشخیص درست آن ها دچارخطا می شوند را چگونه باهمین الگوآموزش می دهند که بسیارکاربردی است.
اگرمیخواهدمبحث املا یکی از نقاط قوت شما درادبیات کنکورباشدتوصیه میکنم ویدیوهای فوق را ببینیدواز شیوه ی متفاوت آموزش لذت ببرید.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

9
اشتراک‌گذاری

آموزش آرایه تشخیص با تدریس استاد منتظری

✅✅دراین ویدیوهاباآموزش متفاوت وبی نظیرحسن تعلیل وتشخیص ازمبحث آرایه های ادبی توسط استادمحسن منتظری درخدمت شماهستیم.

✅✅آرایه های ادبی یکی از مباحث مهم دردرس ادبیات است که۳سوال از۲۵سوال ادبیات رابه خوداختصاص می دهدکه۱۲%سهم ادبیات درکنکورمی باشد.تیپ بندی سوالات این درس درکنکوربه صورت ترکیبی وتک آرایه ای می باشد.
اما چرا بسیاری از داوطلبان با این قسمت ازادبیات میانه خوبی ندارندوترجیح می دهندازپاسخگویی به سوالات آن صرف نظرکنند؟
پاسخ این است که اشتباه اکثرداوطلبان اینجاست که فکرمی کننداگرقواعدآرایه هاراحفظ باشنددیگرپاسخگویی به سوالات آن کاردشواری نیست اما زمانی که واردحل سوال می شوندنتیجه عکس می گیرند.حال چه بایدکرد؟
پس این رابخاطرداشته باشیددراین قسمت ازحفظ کردن خودداری کنیدبلکه به دنبال یادگیری مفهومی باشیدکه بتوانیدقواعدراکاربردی کنیدکه استفاده ازالگوبرای برای یادگیری مفهومی ودسته بندی قواعدوکاربردی کردن آن ها وحل مستمرتمرین از رازهای موفقیت دراین قسمت می باشد.
✅✅کاری که استادمنتظری درحرف آخربرای ما انجام داده انداین است که آرایه های ادبی رادرقالب داستان آموزش می دهند.
درویدیوی آموزش حسن تعلیل شما می بینیدکه این آرایه که بسیاری از داوطلبان در تشخیص آن دچارخطا می شوندچگونه استاددرقالب طرح یک داستان انیمیشنی ونتیجه گیری ازآن یکباربرای همیشه به شما آموزش می دهنددرنتیجه گیری داستان حسن تعلیل استادبه مامی گوینددانستن فقط یه نکته برای حل سوالات حسن تعلیل کافی است”آوردن دلیل غیرواقعی ولی ادبی”
یادرویدیوی آرایه تشخیص ملاحظه می کنیداستادابتدا مفهوم تشخیص رابیان می کنند
سپس باذکرمثالی انیمیشنی آن رادرذهن شمابه ثبیت می رساننداما استادالگویی آموزش می دهندکه بسیارراحت تربتوان سوالات کنکوررابه جواب رساندوتاکیدمی کنندفقط کافی است این الگورایادبگیرید”آدم نبودمن آدم حسابش کردم” که دراین الگواشاره به غیرانسان دارندومفهوم تشخیص را جا میندازندودرقالب همین الگوتمامی استثناهادربحث تشخیص را نیزمطرح میکنند وجالب است بدانیداصلی ترین مشکل شما دراین آرایه که آن رابا استعاره اشتباه میگرفتیدبا این الگوبرای همیشه حل می شود.
پس اگرمی خواهدلذت حل صحیح سوالات آرایه درکنکورراازدست ندهیدپیشنهادمیکنم تماشای ویدیوی های فوق را ازدست ندهید.

نویسنده : خانوم مهندس فرزی

4
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث هم آوایی توسط استاد منتظری

#ادبیات
مبحث هم آوایی

در سوالات ادبیات هر ساله دو تست به مبحث املا اختصاص می یابد .

تدریس این بخش در پک ادبیات از طریق انیمیشن و طرح داستان است تا به سادگی املای لغات مشکل را به خاطر بسپارید .
یکی از روشهای به یاد سپاری املای واژگان استفاده از هم آوایی می باشد ، در این روش به بررسی کلمات هم آوایی که املای متفاوت دارند پرداخته می شود برای نمونه املای دو واژه مطبوع و متبوع که هم آوا می باشند ولی با دو معنای مختلف هستند و برای شناسایی باید به معنای آن هم توجه شود .
در الگوی کاربردی تدریس این بخش با این روش ساده آشنا می شوید : الگوی “ت” که در آن واژگانی که به معنای پیروی و در پی چیزی بودن می باشند در الگوی “ت” جای می گیرند و با این حرف نوشته می شوند . در ادامه نیز چندین تست آزمون سراسری با این روش بررسی می شوند .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

10
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ایهام توسط استاد محسن منتظری

#ادبیات
تدریس مبحث ایهام
این مبحث از قسمتهای پیچیده آرایه های ادبی می باشد ، میانگین سوالات کنکور از بخش آرایه ها ۳ سوال است و تسلط بر آن بسیار حائز اهمیت .
این بخش ادبیات با ارائه تنها یک الگو تدریس شده و شما می توانید به سادگی با استفاده از این الگوی طلایی به حل تمامی تستهای ترکیبی آرایه ها بپردازید. در ابتدای تدریس با بعضی از کلمات دو معنایی در تست انتخابی آشنا می شویم در ادامه الگوی حل تست با این روش ارائه می شود :
اول به سراغ واژگان با دو معنای مختلف می رویم اگر به نمونه ای دست نیافتیم در مرحله بعد به بررسی امکان ایهام تناسب بین واژگان می پردازیم ، یعنی این احتمال که آیا دو واژه مرتبط شناسایی می شود و یا خیر .
با این روش به راحتی این آرایه پیچیده در بیت قابل تشخیص می باشد .
در پک آرایه ها به بررسی ۹۰ واژه ایهام دار در کتاب درسی در قالب جمله پرداخته شده تا شما به تسلط کافی در این مبحث دست پیدا کنید .

📌نویسنده و تحلیل گر: خانوم صداقتی مشاور ارشد موسسه حرف آخر

☎️ برای خرید محصولات از دفتر رسمی فروش موسسه و مشاوره با مشاورین رتبه پرور حرف آخر با شماره ی ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس بگیرید .

12
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت دوم)

قسمت دوم
✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.
نویسنده خانوم مهندس فرزی

7
اشتراک‌گذاری