الگوی حباب با تدریس استاد شعبانی و شاکری

الگوی حباب با تدریس استاد شعبانی و شاکری

الگوی حباب

بیایید با این شرایط زمین رو فرض کنیم که دریا 🌊 هست آتشفشان 🔥 هست ابر ☁️ هست خورشید ☀️ هم هست با انرژی ماورای بنفش❗️

ولی باید ماده آلی ساده تشکیل بشه 😐

به نظر شما یه جای امن تو این وضعیت کجا داریم⁉️
خب چه جایی امن تر از خود دریا 😍

کف دریا آتشفشان های زیر دریایی هستند که گازهایی را وارد آب میکنند. مثل متان، هیدروژن، آمونیاک که در داخل حباب هستند. گرما هم که دارند، پس می توانند وارد واکنش شوند و مواد آلی ساده بسازند. 👌 حباب هم که ناپایدار است و دوست دارد بیاید سطح آب و میترکد و 🌬 مواد آلی ساده داخل جو می شوند.

مواد آلی ساده روبروی خورشید قرار میگیرد، گرمای آتشفشان هم که هست، اینا با هم واکنش میدهند، مواد آلی پیچیده به وجود میاد. 😮
حالا اگه بارون 🌧 بیاد، مواد آلی ساده و پیچیده وارد اقیانوس ها می شود. دوباره اقیانوس شد پر از مواد آلی

توی الگوی سوپ بنیادی، جایگاه اولیه متان کجا بود⁉️ داخل جو بود
خب اینجا جایگاهش کجاست⁉️ داخل گازهای آتش فشانی داخل اقیانوس

اونجا محل واکنش بین مواد آلی ساده کجا بود⁉️ جو بوده
اینجا واکنش بین مواد آلی ساده داخل چی بود⁉️ حباب بود

پس 👈👈 سرعت واکنش اینجا بیشتره یا در جو⁉️ معلومه وقتی گاز یه جا محبوس بشه، سرعت واکنش میره بالا 👆

✅ مراحل الگوی حباب:
♦️ محبوس شدن گازها درون حباب
♦️ واکنش بین این گازها و ایجاد مولکول های ساده
♦️ آزاد شدن مولکول های آلی ساده
♦️ ایجاد مواد آلی پیچیده از مواد آلی ساده در حضور نور خورشید، رعد و برق و پرتوی ماورای بنفش
♦️ بارش باران که مواد آلی ساده و پیچیده را وارد اقیانوس میکند.

5
اشتراک‌گذاری

تدریس رابطه پپسینوژن و اسید معده توسط استاد شعبانی و شاکری

تدریس رابطه پپسینوژن و اسید معده توسط استاد شعبانی و شاکری زیست سال دوم

زیست شناسی موسسه حرف آخر

در معده آدمیزاد یک سری سلول هایی هست که این سلول ها شکل و رنگشان با همدیگر فرق میکنند. یه سری رنگشان آبی ست و یه سری رنگ پررنگی دارند و بعضی ها هم خاکستری رنگ هستند.

یک هورمون میاد سراغ یکی از این سلولهای اصلی و پیامی به این شرح دارد که: کباب داخل معده آمده و ما میخواهیم که این کباب اثر بگذارد. یه سری آنزیم ها را بیشتر بریز بیرون. آنزیمهایی به نام پپسینوژن. پس وقتی این پیام رو داد، آنزیم پپسینوژن ترشح می شود. پپسینوژن یک عیب بزرگی دارد که یه تکه سفید رنگ روی پپسینوژن هست تا روزی که این قسمت سفید رنگ با پپسینوژن هست، پپسینوژن غیر فعال است. روزی که این قسمت سفید رنگ از پپسینوژن جدا شود پپسینوژن فعال می شود. پپسینوژن از نوع پروتئین است. قسمت سفید رنگ هم پروتئینی ست. اما باعث محار پپسینوژن می شود.

بعد از این همان هورمون که گاسترین نام دارد، به سلول بزرگتر مراجعه میکند که قبلا به سلول دیگری پیام دادم که آنزیم پپسینوژن را داخل معده بریزد اما این آنزیم ها غیر فعال هستند. به سلول جدید میگوید که تو اسید را بیشتر بریز داخل معده. اسیدی به نام HCL.

وقتی اسید داخل معده ریخت محیط معده اسیدی می شود. پپسینوژن هم داریم. اسید دو تا دست دارد یک دستش مثل این است که چیزی را میخواهد بکند، و چیزی را با دست دیگرش خرد کند. ما کاری با دست خرد کننده اش نداریم. اسید با دست دیگرش یک تکه ی پروتئینی که پپسینوژن را غیر فعال کرده، میکند. پس نام این آنزیم از پپسینوژن غیر فعال تغییر میکند به پپسین فعال.

میتوانیم نتیجه بگیریم که ما آنزیمی داریم که به واسطه ی اسید فعال می شود. اسید معدنی ست ولی یون نیست. قبول داریم که تکه ای که از پپسینوژن جدا شد پروتئین است، برای شکستن این تکه ی پروتئینی باید پیوند پپتیدی هم می شکست. پس اسید باعث شکست پیوند پپتیدی شد.

سوال: اسید وقتی روی پپسین اثر گذاشت پپسین را تبدیل کرد به آمینو اسید ها؟ خیر یک تکه پروتئینی و یک تکه بزرگ پروتئینی. اصلا آمینو اسیدی ایجاد نشد بلکه هیدرولیز ناقص بوده. پس اثر اسید هیدرولیز کامل نیست

نکات مهم:

– اسید میتواند آنزیم غیر فعال را فعال کند.

– اسید وقتی روی پپسینوژن اثر گذاشت، پپسینوژن را هیدرولیز کامل نکرد بلکه هیدرولیز ناقص کرد

– اسید وقتی میخواست یه تکه پروتئین را از پروتئین بزرگتر بکند، باعث شکست پیوند پپتیدی شد.

پپسین یک نوع پروتئاز هست. چون آز دارد آنزیم است و در کل یعنی یک آنزیم هیدرولیزکننده پروتئین. و میتواند روی پروتئین های کباب اثر بگذارد.

اسید فقط یکی از پپسینوژن ها را فعال میکند. و پپسین خودش به سراغ پپسینوژن های دیگر می رود و آنها را فعال میکند. پپسین ها روی پروتئین های کباب اثر میگذارند و آنها را هیدرولیز ناقص میکنند آمینو اسید ایجاد نکرد بلکه تکه های پپتیدی ایجاد شد.

نکات مهم:

– پپسینوژن وقتی میخواهد پپسین شود، یکی با اثر اسید است و یکی با اثر پپسین فعال

– وقتی پپسین حاصل می شود و بر پروتئین های کباب اثر میگذارد، هیدرولیز کامل نمیکند بلکه هیدرولیز ناقص میکند پس یه پروتئاز ضعیف است.

 

سوال: سلولهای معده به اثر یک هورمون، پپسین ترشح میکنند؟  خیر پپسینوژن ترشح می شود.

سوال: برای شکست هر پیوند پپتیدی نیاز به یک آنزیم هست؟ خیر به اسید نیاز دارد

سوال: پپسینوژن ها میتوانند با تأثیر پپسین ها خودشان به پپسین تبدیل شوند؟ بله

سوال: به وجود آمدن پپسین در معده فقط به اثر فعالیت اسید امکان پذیر است؟ خیر، اولین بار اسید بود، سپس پپسین خودش به سراغ پپسینوژن های دیگر می رود

3
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث گلبول قرمز زیست کنکور توسط استاد شعبانی و شاکری

تدریس مبحث گلبول قرمز زیست کنکور توسط استاد شعبانی و شاکری

آموزش گلبول قرمز به روش دایره در موسسه حرف آخر

 

در این آموزش کل گلبول قرمز در یک دایره جمع شده. فصل های دهم، یازدهم و دوازدهم

دایره را ۴ قسمت کردیم. به صورت ساعت گرد از قسمت اول تا چهارم

تولد گلبول قرمز در قسمت اول اتفاق می افتد. زندگی و حیاتش در قسمت دوم، مرگ در قسمت سوم و پس از مرگ در قسمت چهارم

زمان جنینی را بررسی میکنیم که گلبول قرمز در طحال و کبد تولید میشود. بعد که تولد صورت میگیرد، اینجا با مغز استخوان کار داریم. کلیه و کبد آماده می شوند و به گلبول قرمزسازی کمک می کنند کبد یه سری مواد را به طرف مغز استخوان میفرستد، کلیه هم یه سری مواد را می فرستد. و با این مواد گلبول قرمز تولید میشود. گلبول قرمز بعد از اینکه تولید شد اجزای درون خودش را از دست می دهد. گرچه یک سلول است ولی هسته خود را از دست می دهد و همچنین بسیاری از اندامک ها و اجزاها را از دست می دهد. انگار توخالی می شود. بعد از اینکه تو خالی شد از پروتئینی به نام هموگلوبین پر می شود. هموگلوبین در نقل و انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن نقش دارد . از جمله چیزهایی که برای گلبول قرمز سازی باید از کبد بیاید، هورمونی مثل اریتروپویتین. و همچنین B12  و Fe بار مثبت و آمینو اسید، بیلیروبین.

هموگلوبین پروتئین است و بیش از یک رشته دارد. در واقع ۴رشته دارد. پس ساختار چهارم دارد. مورد بعدی چون پروتئین است دارای آمینو اسید، پیوند پپتیدی ، پیوند هیدروژنی ، پیوند اشتراکی، پیوند یونی، شکل سه بعدی خاص دارد.

نکته: پروتئین ها ۴ ساختار دارند. ساختار اول تک رشته ای می باشد. ساختار دوم همان تک رشته ایست که پیچ و تاب خورده یا به شکل صفحه در آمده. ساختار سوم همان پیچ و تاب خورده هایی هستند که دوباره پیچ و تاب خوردند یا در واقع صفحه هایی هستند که چند صفحه کنار هم قرار گرفتند یا پیچ و تاب خورده ها و صفحه ها کنار همدیگر قرار گرفته اند. ساختار اول و دوم و سوم همه شان یک رشته هستند. ساختار چهارم رشته رشته ها به هم متصل می شوند توسط پیوند هیدروژنی، و پیوندهای دیگر و در واقع یک پروتئین چند رشته ای را درست میکنند که هموگلوبین جزو ساختار چهارم است یعنی چند رشته ای ست.

هموگلوبین عاشق اکسیژن، عاشق مونواکسید کربن، عاشق دی اکسید کربن است. که در فصل تبادل گازها فصل ۳ زیست دهم خوانده اید.

قسمت دوم دایره: گلبول قرمز در بخش زندگی اکسیژن جابجا میکند. و همچنین CO2. در دوران زندگی در بیکربنات سازی در خون نقش دارد.

حال ببینیم کنکور با قسمت اول و دوم چه کرده است؟

بیشترین پروتئین موجود در گویچه قرمز بالغ؟ گویچه قرمز بالغ همان گلبول قرمز است بیشترین پروتئین داخلش هموگلوبین می باشد.

دارای شکل سه بعدی خاص می باشد.

سوال: توسط DNAی موجود در هسته گلبول قرمز بالغ مقدار زیادی هموگلبین ساخته می شود.؟

پاسخ: گلبول قرمز بالغ گلبولی ست که تو خالی ست و هسته و DNAی خود را از دست داده. پس این جمله نادرست است.

 

 

 

2
اشتراک‌گذاری

آموزش نمودار مکان و زمان توسط استاد کامیار

این اسمش نمودار مکان-زمان. شما الان اینو برای کفشدوزک دیدینش. حواستون باشه نمودار x جای شمارو نشون میده و نمودار t زمان شمارو نشون میده. اینا تو هر لحظه ای که دوست دارید یه مکانیرو برای شما نمایش میدن.

 

 

 

این مثلث قائم الزاویه همونی هست.

 

در واقع عناصر سازنده این مثلث چه چیزهایی هستند؟ یکی ضلع عمودی یا همون مادر و ما تو فیزیک بهش میگیم x. چون اینx همون x  نمودار مکانه. از طرفی یکی از بچه ها اسمش زمانه و اونیکی اسمش شیبه.

تو فیزیک یه تعریف داریم: کتاب درسی نوشته  (سرعت میشه جابجایی تقسیم بر زمان). اگر این فرمول طرفین وسطین کنیم  خوب v مادر و vt میشن دوتا بچه ها. یعنی ضرب دوتا بچه میشه مادر. مادرهمون x ، یکی از بچه ها t پس بچه دیگر میشود v. پس نتیجه میگیریم در نمودار مکان زمان شیب نمودار همان سرعت خواهد بود . این سه عنصر فیزیکی هستن که ما با آنها مثلثات خودمونو میسازیم.

این یک نمودار مکان زمانه. این x بر حسب t هستش. چه چیزهایی میشه از این فهمید؟

یه مثلث قائم الزاویه که مادرش ۱۶ تا ، بچش ۸ تا و اگر ۱۶ تقسیم بر ۸ بکنیم سرعت میشود ۲ البته ۲-. به همین سادگی، هیچ فرمولی لازم نیست.

 

 

این جسم از ۱۶ شروع به حرکت کرده یعنی در لحظه t=0 ،۱۶ تا از مبدأ فاصله داره. در ابتدا ۱۶ تا فاصله داریم هرچقدر زمان میگذره این فاصله کم میشه تا به صفر برسه. یعنی تو زمان ۸ ثانیه فاصله از مبدأ صفر میشه. می گن از مبدأ رد شدیم که x منفی می شود.

اول فاصله از مبدأ ۱۶ بود اگر جلو برویم چقدر می شود؟ کم میشود. سؤال اینه. در چه لحظه ای برای اولین بار فاصله از مبدأ میشه ۱۰؟

 

در نهایت با یک مثلث قائم الزاویه مواجه میشیم که مادرش ۱۰، بچه ۲، ۱۰ تقسیم بر ۲ میشه ۵ . ۸ منهای ۵ میشه ۳٫ پس در زمان t=3 فاصله از مبدأ برابر ۱۰ هستش. ولی این اولین باریه که رخ میده. اگر بیاید جلو صفر میشه تا دوباره زیاد بشه. از جهت منفی فاصله میگیره و یک مثلث اینجا هست که اونم میتونه ۱۰ باشه.

پس میشه پرسید در چه لحظه ای برای دومین بار فاصله جسم از مبدأ ۱۰ میشود. یا در چه لحظه هایی پس مجبوریم هردو را بگوییم.

پس حالا که میخواید فاصله ۱۰ بشه هر دو مثلث یکی هستند. از ۸ پنج تا میریم جلو پس در t=13 فاصله ۱۰ میشه و برای دومین بار این اتفاق میافته. این واقعیتی که در نمودار مکان- زمان از لحاظ فیزیکی-ریاضی نهفته است.

نمودار مکان- زمان دو متحرک که در راستای محور X حرکت میکنند. همون کفشدوزک که بازسازی شده، در شکل زیر دیده میشود. در چه لحظه ای برای دومین بار فاصله این دو متحرک به ۱۰ متر می رسه؟

اینجا دو نمودار مکان-زمان کشیده شده در صورتیکه که در درسنامه یک نمودار کشیده شده بود . کتاب درسی همینه که یه مبحث و یه جا میگه یکی دیگرو ۳ صفحه بعد. ترکیبش چی میشه؟ اول این جلسه هم حرکت نسبی درس داده شد. حرکت نسبی هم یعنی یکیرو ساکن بگیر هم سرعتو بده به اونیکی. ما الان دقیقا میخوایم اینکارو بکنیم.

متحرک آبی رنگ که اسمش A هست از کجا شروع کرده؟ مثلث قائم زاویه ای که مادرش ۱۶ و بچه هم ۸٫ پس مکان اولیه آبی ۱۶ و مکان اولیه قرمز ۴- هست. پس چقدر فاصله دارند؟ فاصلشون میشه ۲۰ تا. پس شیب که سرعت هستش چند میشه؟

تو یک مثلث مادر ۱۶ بچه ۸ تقسیم بشوند میشه ۲٫ اما سرعتش منفیه یعنی این با سرعت ۲- عقب میاد. نمودار قرمز با چه سرعتی خرکت میکنه؟

 

تو اینیکی مادر ۴ بچه ۲ پس مادر تقسیم بر بچه میشه ۲٫ پس نمودار قرمز شیبش ۲+ است. پس نمودار ۲+ و ۲- داریم، انگار دارن به هم نزدیک میشن یعنی روبروی هم قرار گرفتند پس هردو جمع میشن با هم میشه ۴٫ یعنی دو جسم از فاصله ۲۰ متری یکی ساکن و دیگری داره با ۴ به اون نزدیک میشه.

در داستان سرعت نسبی قرار دو نمودار تبدیل به یک نمودار بکنیم. پس در محور عمودی از ۲۰ شروع میکنیم به حرکت کردن و دو سرعتو چون خلاف جهت هم بودند جمع کردیم میشه ۴ تا یعنی از ۲۰ شروع میکنیم با سرعت ۴ یعنی اون دو نمودارو کنار بگذارید.

پس در این مثلث قائم الزاویه مادر ۲۰ ، بچه ۴، تقسیم میشه، میشه ۵ یعنی این فاصله ۵ تاست .

این اسمش فاصله دو جسمه وقتی صفر بشه یعنی جسم ها به هم نزدیک شدن و رسیدن به هم. یعنی از اول ۲۰ تا فاصله داشتیم همینطور کم شد تا فاصله دو جسم شد صفر. پس اینکه اجسام کی به هم میرسند میشه ۵ ثانیه.

از فاصله ۲۰ هرچقدر که میگذره کم میشه. پس در چه لحظه ای برای دومین بارفاصله ها ۱۰ میشه. اول کم میشه میرسه به ۱۰ بعد دوباره به صفر میرسه بعد دوباره زیاد میشه تا برسه به ۱۰٫ پس ما سراغ زمان قسمت دوم میگردیم. اونجا زمان مجهوله.

در مثلث قائم الزاویه اول با تقسیم مادر به بچه میشه ۵/۲٫ خوب ۵/۲ تا عقب میایم. پس طرف مقابل هم فاصله ۵/۲ میشه پس ۵ بعلاوه ۵/۲ میشه ۵/۷٫ پس در t=7/5 برای دومین بار فاصله از هم میشه ۱۰٫

همین الان کفشدوزکو خودتون تو کتابتون حل کنید.

 

3
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث املاء توسط مهندس منتظری

آموزش مبحث املاء توسط مهندس منتظری

#ادبیات

🎞 املا
📣📣📣 ۲ تست قطعی کنکور

✏️ تعداد واژگان ادبیات با معانی مختلف اگر مربوط به نثر متون قدیمی باشه کار دشواری هست حالا اگر لغات هم آوا باشن به خاطر سپردنشون دشوار تر هم میشه 😔😔

بهترین روش , کد گذاری واژه هاست و اگر با تصویر سازی همراه باشه کارتون خیلی راحت میشه البته این کد گذاری باید کاملا حرفه ای انجام بشه تا به محض دیدن واژه متوجه املای درست اون بشین 🤨🤨🤨

استاد منتظری تمام واژگان کنکور و برای شما دسته بندی کردن یعنی هر دسته به یک سری از لغات هم معنی مرتبط هست 🧐🧐

برای نمونه , تفاوت واژگان با املای ( ذ , ز )
از طریق معنای اونها و تجسم عینی کاملا ساده دسته بندی شده .
واژگانی که به گزار منتهی میشن باید معنای بدهی داشته باشن که میتونه مادی یا معنوی باشه و یا معنای گزارش دادن و ایجاد کنه . 🤔🤔
نمازگزار , خواب گزار
و در مقابل , واژگانی که به معنای قرار دادن یا سپری کردن هستن با املای (ذ) شناخته میشن
راه گذار , اثرگذار , فروگذار

در ادامه هم چند تست آزمون سراسری تحلیل میشه .
این بخش انقدر ساده تدریس شده که شما حتی در زمانهای مرده هم می تونید به درس خوندن فکر کنید 🤩🤩🤩

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

1
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث آزمایش یانگ توسط استاد کامیار

آموزش مبحث آزمایش یانگ توسط استاد کامیار
#فیزیک

🎞 آزمایش یانگ

بازهم درس تراز آور فیزیک و تحلیل یک تست ساده

✏️ آزمایش یانگ ⁉️
تداخل امواج , امواج سازنده و ویرانگر , نوار روشن و تاریک , گره , محاسبات مثلثاتی
😔😔😢😢

همه اینها میتونه شما رو ناامید از خوندن این مبحث کنه اما لطفا ساده از این مبحث نگذرید و ببینید که چقدر راحت می تونید به تست جواب بدین 🤔🤔🤔

کافیه اصول اولیه رو کاملا مفهومی یاد بگیرید و چه چیز بهتر از انیمیشن
محاسبات فیزیک بدون فرمول 🧐🧐🧐

تو این بخش باید مبحث امواج و خوب یاد گرفته باشین و بعد خیلی ساده از روی نمودار حتی جاهایی با رد گزینه به جواب می رسین .

کل امواج الکترومغناطیس تا آزمایش یانگ با یک نقشه راه براتون آماده شده 🤨🤨🤨
اول , تعاریف کاملا مفهومی از این مبحث آموزش داده میشه و بعد یاد میگیرید که چطور به راه حل برسید .
محاسبات و فرمولها رو فراموش کنید و با دقت به این نمونه تدریس نگاه کنید .

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱 ۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

4
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث منصوبات ( تمییز ) توسط استاد واعظی

#عربی

🎞 تمییز
📣📣📣 عربی نقطه قوت رتبه برترها

چالش دروس عمومی , پر از استثنا 😔😢
حتی این تعریف هم نباید شما رو از خوندن این درس غافل کنه چون با یاد گرفتن نکات کلیدی و الگوهای طلایی تست زنی به راحتی می تونید به چندین تست این درس جواب بدین 🧐🧐

با یاد گرفتن چند نکته 🔑 به ۳۰% سوالات ترجمه جواب بدید 🤩🤩🤩
اعراب گذاری فقط با الگوی رد گزینه 👏👏

۸ تست از قواعد داریم حتما با نگاه هوشمنداته تر می تونید به بخشی از سوالات جواب بدین پس ذهنیتی که از این درس داشتین و فراموش کنید .

۵۰% سوالات فقط اختصاص به دو بخش ترجمه و درک مطلب داره . 🤔🤔
شما نیاز دارید بارها قواعد عربی و مرور کنید و بهترین روش تحلیل تستهای سراسری هست .

با تدریس استاد واعظی جزوه خوانی 📚📚 و فراموش کنید و هر قاعده ای و بیش از ده بار تکرار کنید تا کامل تو ذهنتون موندگار بشه .
👌👏👌

✍️ به این ویدیو با دقت نگاه کنید , نیازی به حفظ کردن ندارین باید مفهومی یاد بگیرید که تمیز چه معنایی داره . 🤨🤨🤨
در عربی وقتی قراره کلمه ای در جمله مرکز توجه باشه یعنی متمایز بشه , تمیز محسوب میشه .
حالا اگر از جمله جدا بشه مبهم میشه و برای رفع ابهام جمله , تمیز میشه .

📢📢📢 تا زمانی که نقش اصلی وجود داره
حال , تمیز و مفعول فیه وجود نداره .
📢📢📢 تمیز در جمله قبل , مضاف یا مضاف الیه هست .
📢📢📢 می تونه فاعل , مفعول و مبتدا باشه .

عربی و متفاوت یاد بگیرید 🙃🤓

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱- ۶۶۰۳۵۶۰۰
📱 ۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

4
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث گرما و دما فیزیک توسط استاد کامیار

تدریس مبحث گرما و دما فیزیک توسط استاد کامیار

#فیزیک

🎞 دما و گرما

📣📣📣 ۳ سوال آزمون سراسری

شاید فیزیک برای شما هم درس سختی باشه و ترجیح بدین از خوندن این درس منصرف بشین
اما مبحثهایی هستن که حتی شما هم به سادگی می تونید جواب بدین . 🧐🧐

فراموش نکنید که درصد پایین این درس هم باعث بهبود تراز شما میشه .
شاید شیوه آموزش سنتی و فرمول محور باعث این برداشت شما شده . 😔😔

با تدریس استاد کامیار حتما نظرتون عوض میشه چون دیگه نیازی به پراکنده خوندن و حفظ تکنیک و فرمولهای متفاوت ندارین . 🤨🤨

فقط همون مفاهیم اولیه فیزیک و با انیمیشن به سادگی یاد بگیرید و با کمک روابط بین اونها تست بزنید . 🙄🙄

در این ویدیو , تمام مباحث دما و گرما در ۳ ساعت تدریس میشه و فقط با یک نقشه راه در چند دقیقه تمام موارد مرتبط با تعادل گرمایی , تغییرات فاز , انبساط مایعات , نمودار دما بر حسب گرما و … رو می تونین مرور کنین .
😳🤔🧐

فیزیک رو برای اولین بار متفاوت آموزش ببین .

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱 ۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

2
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث هم آوایی توسط مهندس منتظری

آموزش مبحث هم آوایی توسط مهندس منتظری

#ادبیات

📣📣📣 ۲ تست قطعی از مهمترین درس عمومی به مبحث املای واژگان اختصاص داره .

راهکار شما برای یادگیری معنی واژگان , حفظ لغات کتاب درسیتون هست ؟

در مورد واژگان هم آوا با املای متفاوت چطور ؟

تو جمله املای غلط چند تا واژه رو می تونید پیدا کنید ؟ 😔😔😔

نمونه تدریسی که می بینید انقدر شیرین هست که تو اوقات فراغت هم بتونید ببینید . حرف آخر برای املای واژگان هم مثل یه درس تخصصی به شما الگوی طلایی میده 🔑🔑🔑

🔔🔔🔔 تفاوت تدریس حرف آخر با منابع دیگه آموزشی :

آموزش واژگان با طرح داستان و انیمیشن برای اولین بار در کشور 🤔🤔

انیمیشن شهر الفبا برای یادگیری بلند مدت املای لغات دشوار 🧐🧐

الگوی ریشه یابی برای تشخیص سریعتر معنی واژگان 🤨🤨

و بررسی دامهای تستی 🤩🤩🤩

🎞 برای نمونه در این تدریس می تونید تفاوت املای واژگان ( طراز / تراز , مطاع / متاع ) و برای همیشه با الگوی ریشه یابی و انیمیشن تو ذهنتون حک کنید .

برای رتبه برتر شدن نیاز به درصد حدود ۷۰ در ادبیات دارین پس از هیچ بخشی از این درس غافل نشید و هوشمندانه درصد بالا رو برای خودتون تضمین کنید . 🎯🎯🎯

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱 ۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

1
اشتراک‌گذاری

تدریس الگوی محمد پیمان استاد شعبانی و شاکری

تدریس الگوی محمد پیمان استاد شعبانی و شاکری

🔴الگوی محمد _پیمان
یکی ازهفت الگوی بی نطیر زیست شناسی حرف اخر
که این الگو به درد تست هایی میخوره که دوچیز رو با هم مقایسه میکنه.
فرض میکنیم محمدبه منزله ی دندانپزشک و پیمان به منزله ی معلم ریاضیه و این ها اطلاعات خام ما هست که توی تست قراره مقایسه بشن.
توی این تست ها باید کلمات مقایسه ای مثلا کلمات مثل و مانند و برخلاف و …رو حذف کنیم و همچنین یکی ازطرف های مقایسه رو هم حذف میکنیم (معمولا طرف دوم)
و تست به راحتی حل میشه.👌👌👌
برای فهم بهتر این الگوی فوق العاده حتما این ویدیوی بی نظیرو ببینید.

💎 نویسنده : جلودار – مشاور ارشد حرف آخر

✅ دی وی دی های دهم و یازدهم حرف آخر آماده شدند، خرید با شرایط ویژه ومشاوره ی رایگان صرفا ازطریق:

☎️ ۰۲۱۶۶۰۴۸۶۰۰

4
اشتراک‌گذاری