الگوی حباب با تدریس استاد شعبانی و شاکری

الگوی حباب با تدریس استاد شعبانی و شاکری

الگوی حباب

بیایید با این شرایط زمین رو فرض کنیم که دریا 🌊 هست آتشفشان 🔥 هست ابر ☁️ هست خورشید ☀️ هم هست با انرژی ماورای بنفش❗️

ولی باید ماده آلی ساده تشکیل بشه 😐

به نظر شما یه جای امن تو این وضعیت کجا داریم⁉️
خب چه جایی امن تر از خود دریا 😍

کف دریا آتشفشان های زیر دریایی هستند که گازهایی را وارد آب میکنند. مثل متان، هیدروژن، آمونیاک که در داخل حباب هستند. گرما هم که دارند، پس می توانند وارد واکنش شوند و مواد آلی ساده بسازند. 👌 حباب هم که ناپایدار است و دوست دارد بیاید سطح آب و میترکد و 🌬 مواد آلی ساده داخل جو می شوند.

مواد آلی ساده روبروی خورشید قرار میگیرد، گرمای آتشفشان هم که هست، اینا با هم واکنش میدهند، مواد آلی پیچیده به وجود میاد. 😮
حالا اگه بارون 🌧 بیاد، مواد آلی ساده و پیچیده وارد اقیانوس ها می شود. دوباره اقیانوس شد پر از مواد آلی

توی الگوی سوپ بنیادی، جایگاه اولیه متان کجا بود⁉️ داخل جو بود
خب اینجا جایگاهش کجاست⁉️ داخل گازهای آتش فشانی داخل اقیانوس

اونجا محل واکنش بین مواد آلی ساده کجا بود⁉️ جو بوده
اینجا واکنش بین مواد آلی ساده داخل چی بود⁉️ حباب بود

پس 👈👈 سرعت واکنش اینجا بیشتره یا در جو⁉️ معلومه وقتی گاز یه جا محبوس بشه، سرعت واکنش میره بالا 👆

✅ مراحل الگوی حباب:
♦️ محبوس شدن گازها درون حباب
♦️ واکنش بین این گازها و ایجاد مولکول های ساده
♦️ آزاد شدن مولکول های آلی ساده
♦️ ایجاد مواد آلی پیچیده از مواد آلی ساده در حضور نور خورشید، رعد و برق و پرتوی ماورای بنفش
♦️ بارش باران که مواد آلی ساده و پیچیده را وارد اقیانوس میکند.

5
اشتراک‌گذاری

تدریس رابطه پپسینوژن و اسید معده توسط استاد شعبانی و شاکری

تدریس رابطه پپسینوژن و اسید معده توسط استاد شعبانی و شاکری زیست سال دوم

زیست شناسی موسسه حرف آخر

در معده آدمیزاد یک سری سلول هایی هست که این سلول ها شکل و رنگشان با همدیگر فرق میکنند. یه سری رنگشان آبی ست و یه سری رنگ پررنگی دارند و بعضی ها هم خاکستری رنگ هستند.

یک هورمون میاد سراغ یکی از این سلولهای اصلی و پیامی به این شرح دارد که: کباب داخل معده آمده و ما میخواهیم که این کباب اثر بگذارد. یه سری آنزیم ها را بیشتر بریز بیرون. آنزیمهایی به نام پپسینوژن. پس وقتی این پیام رو داد، آنزیم پپسینوژن ترشح می شود. پپسینوژن یک عیب بزرگی دارد که یه تکه سفید رنگ روی پپسینوژن هست تا روزی که این قسمت سفید رنگ با پپسینوژن هست، پپسینوژن غیر فعال است. روزی که این قسمت سفید رنگ از پپسینوژن جدا شود پپسینوژن فعال می شود. پپسینوژن از نوع پروتئین است. قسمت سفید رنگ هم پروتئینی ست. اما باعث محار پپسینوژن می شود.

بعد از این همان هورمون که گاسترین نام دارد، به سلول بزرگتر مراجعه میکند که قبلا به سلول دیگری پیام دادم که آنزیم پپسینوژن را داخل معده بریزد اما این آنزیم ها غیر فعال هستند. به سلول جدید میگوید که تو اسید را بیشتر بریز داخل معده. اسیدی به نام HCL.

وقتی اسید داخل معده ریخت محیط معده اسیدی می شود. پپسینوژن هم داریم. اسید دو تا دست دارد یک دستش مثل این است که چیزی را میخواهد بکند، و چیزی را با دست دیگرش خرد کند. ما کاری با دست خرد کننده اش نداریم. اسید با دست دیگرش یک تکه ی پروتئینی که پپسینوژن را غیر فعال کرده، میکند. پس نام این آنزیم از پپسینوژن غیر فعال تغییر میکند به پپسین فعال.

میتوانیم نتیجه بگیریم که ما آنزیمی داریم که به واسطه ی اسید فعال می شود. اسید معدنی ست ولی یون نیست. قبول داریم که تکه ای که از پپسینوژن جدا شد پروتئین است، برای شکستن این تکه ی پروتئینی باید پیوند پپتیدی هم می شکست. پس اسید باعث شکست پیوند پپتیدی شد.

سوال: اسید وقتی روی پپسین اثر گذاشت پپسین را تبدیل کرد به آمینو اسید ها؟ خیر یک تکه پروتئینی و یک تکه بزرگ پروتئینی. اصلا آمینو اسیدی ایجاد نشد بلکه هیدرولیز ناقص بوده. پس اثر اسید هیدرولیز کامل نیست

نکات مهم:

– اسید میتواند آنزیم غیر فعال را فعال کند.

– اسید وقتی روی پپسینوژن اثر گذاشت، پپسینوژن را هیدرولیز کامل نکرد بلکه هیدرولیز ناقص کرد

– اسید وقتی میخواست یه تکه پروتئین را از پروتئین بزرگتر بکند، باعث شکست پیوند پپتیدی شد.

پپسین یک نوع پروتئاز هست. چون آز دارد آنزیم است و در کل یعنی یک آنزیم هیدرولیزکننده پروتئین. و میتواند روی پروتئین های کباب اثر بگذارد.

اسید فقط یکی از پپسینوژن ها را فعال میکند. و پپسین خودش به سراغ پپسینوژن های دیگر می رود و آنها را فعال میکند. پپسین ها روی پروتئین های کباب اثر میگذارند و آنها را هیدرولیز ناقص میکنند آمینو اسید ایجاد نکرد بلکه تکه های پپتیدی ایجاد شد.

نکات مهم:

– پپسینوژن وقتی میخواهد پپسین شود، یکی با اثر اسید است و یکی با اثر پپسین فعال

– وقتی پپسین حاصل می شود و بر پروتئین های کباب اثر میگذارد، هیدرولیز کامل نمیکند بلکه هیدرولیز ناقص میکند پس یه پروتئاز ضعیف است.

 

سوال: سلولهای معده به اثر یک هورمون، پپسین ترشح میکنند؟  خیر پپسینوژن ترشح می شود.

سوال: برای شکست هر پیوند پپتیدی نیاز به یک آنزیم هست؟ خیر به اسید نیاز دارد

سوال: پپسینوژن ها میتوانند با تأثیر پپسین ها خودشان به پپسین تبدیل شوند؟ بله

سوال: به وجود آمدن پپسین در معده فقط به اثر فعالیت اسید امکان پذیر است؟ خیر، اولین بار اسید بود، سپس پپسین خودش به سراغ پپسینوژن های دیگر می رود

3
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث گلبول قرمز زیست کنکور توسط استاد شعبانی و شاکری

تدریس مبحث گلبول قرمز زیست کنکور توسط استاد شعبانی و شاکری

آموزش گلبول قرمز به روش دایره در موسسه حرف آخر

 

در این آموزش کل گلبول قرمز در یک دایره جمع شده. فصل های دهم، یازدهم و دوازدهم

دایره را ۴ قسمت کردیم. به صورت ساعت گرد از قسمت اول تا چهارم

تولد گلبول قرمز در قسمت اول اتفاق می افتد. زندگی و حیاتش در قسمت دوم، مرگ در قسمت سوم و پس از مرگ در قسمت چهارم

زمان جنینی را بررسی میکنیم که گلبول قرمز در طحال و کبد تولید میشود. بعد که تولد صورت میگیرد، اینجا با مغز استخوان کار داریم. کلیه و کبد آماده می شوند و به گلبول قرمزسازی کمک می کنند کبد یه سری مواد را به طرف مغز استخوان میفرستد، کلیه هم یه سری مواد را می فرستد. و با این مواد گلبول قرمز تولید میشود. گلبول قرمز بعد از اینکه تولید شد اجزای درون خودش را از دست می دهد. گرچه یک سلول است ولی هسته خود را از دست می دهد و همچنین بسیاری از اندامک ها و اجزاها را از دست می دهد. انگار توخالی می شود. بعد از اینکه تو خالی شد از پروتئینی به نام هموگلوبین پر می شود. هموگلوبین در نقل و انتقال اکسیژن و دی اکسید کربن نقش دارد . از جمله چیزهایی که برای گلبول قرمز سازی باید از کبد بیاید، هورمونی مثل اریتروپویتین. و همچنین B12  و Fe بار مثبت و آمینو اسید، بیلیروبین.

هموگلوبین پروتئین است و بیش از یک رشته دارد. در واقع ۴رشته دارد. پس ساختار چهارم دارد. مورد بعدی چون پروتئین است دارای آمینو اسید، پیوند پپتیدی ، پیوند هیدروژنی ، پیوند اشتراکی، پیوند یونی، شکل سه بعدی خاص دارد.

نکته: پروتئین ها ۴ ساختار دارند. ساختار اول تک رشته ای می باشد. ساختار دوم همان تک رشته ایست که پیچ و تاب خورده یا به شکل صفحه در آمده. ساختار سوم همان پیچ و تاب خورده هایی هستند که دوباره پیچ و تاب خوردند یا در واقع صفحه هایی هستند که چند صفحه کنار هم قرار گرفتند یا پیچ و تاب خورده ها و صفحه ها کنار همدیگر قرار گرفته اند. ساختار اول و دوم و سوم همه شان یک رشته هستند. ساختار چهارم رشته رشته ها به هم متصل می شوند توسط پیوند هیدروژنی، و پیوندهای دیگر و در واقع یک پروتئین چند رشته ای را درست میکنند که هموگلوبین جزو ساختار چهارم است یعنی چند رشته ای ست.

هموگلوبین عاشق اکسیژن، عاشق مونواکسید کربن، عاشق دی اکسید کربن است. که در فصل تبادل گازها فصل ۳ زیست دهم خوانده اید.

قسمت دوم دایره: گلبول قرمز در بخش زندگی اکسیژن جابجا میکند. و همچنین CO2. در دوران زندگی در بیکربنات سازی در خون نقش دارد.

حال ببینیم کنکور با قسمت اول و دوم چه کرده است؟

بیشترین پروتئین موجود در گویچه قرمز بالغ؟ گویچه قرمز بالغ همان گلبول قرمز است بیشترین پروتئین داخلش هموگلوبین می باشد.

دارای شکل سه بعدی خاص می باشد.

سوال: توسط DNAی موجود در هسته گلبول قرمز بالغ مقدار زیادی هموگلبین ساخته می شود.؟

پاسخ: گلبول قرمز بالغ گلبولی ست که تو خالی ست و هسته و DNAی خود را از دست داده. پس این جمله نادرست است.

 

 

 

2
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث چشم توسط استاد شعبانی

آموزش مبحث چشم توسط استاد شعبانی  در موسسه حرف آخر

✅ آموزش مبحث چشم 👀 زیست شناسی کنکور در یک چشم به هم زدن 😍

💠 اگه یادتون باشه دو نوع ماهیچه داخل عنبیه داشتیم. این دو نوع، ماهیچه های صاف بودند. یک گروه شعاعی یک گروه حلقوی. حلقوی تعیین کننده قطر مردمک و شعایی افزایش دهنده قطر مردمک.

وقتی که یه جانور مثل سگ 🐶 میافته دنبال انسان 🏃 سمپاتیک باید فعال بشه یا پاراسمپاتیک؟

◀️ سمپاتیک. سمپاتیک تنش زا بود ⁉️ بله.

🔆 در این حالت نور ورودی به چشم 👁👁 باید زیاد بشه یا کم بشه ❓
آدم وقتی میترسه نور ورودی به چشم باید زیاد بشه. پس سمپاتیک فعال میشه و ماهیچه های شعاعی فعال میشن، انقباض پیدا می کنن و نور ورودی به چشم مرتب زیاد میشه.

چرا باید نور زیاد بیاد ⁉️ که ما بهتر ببینیم، دقت و تیزبینی بره بالا 😊

🔑 ولی وقتی ریلکسه، بخوابه، یواش یواش ماهیچه حلقوی قطرش کم میشه درنتیجه نور ورودی به چشم هم کم میشه.
🔑 هرموقع نور زیاد وارد چشم بشه گیرنده های نوری بیشتر تحریک می شوند.
🔑 هرگاه قطر مردمک کم بشه گیرنده های نوری هم کمتر تحریک میشن.

حالا ببینیم تارهای آویزان و عدسی و ماهیچه مژکی چه ارتباطی دارند. 🤔
💢 میخوام یه قانون بهتون یاد بدم. وقتی که به شیء نزدیک نگاه میکنن قطر عدسی باید زیاد بشه . چرا؟ چون عدسی وظایفش اینه که نور و یجوری بگیره و درست بندازه روی شبکیه بخاطر همین مدام چاق و لاغر میشه. اگر به شیء نزدیک نگاه کنم عدسی چاق میشه. اگر به شیء دور نگاه کنم قطر عدسی کم میشه و لاغر میشه.

حالا یه کاری برای من انجام میدید. انگشتتونو در فاصله ۴-۵ سانتی چشمتون نگه دارید 👆👁 و روی نوک انگشت تمرکز کنید چند دقیقه میتونید اینجور نگاه کنید؟ چشمات اذیت میشه؟ بله داره خسته میشه. 😔

میدونید قویترین قرص خواب آور کشف شده چیه؟ کتاب درسی 😂😂😂. بچه ها چون کتابو نزدیک گرفتن ماهیچه مژکی منقبض میشه قطر عدسی زیاد میشه، چاق میشه و چون ماهیچه منقبض شده، خسته میشه. پس در نگاه به اجسام نزدیک ماهیچه مژکی منقبض میشود. عدسی چاق میشود. خستگی به دنبال می آورد آدم خوابش می گیره. 😴

ولی وقتی به کوه 🗻 و دشت 🏝 میرید به اطراف و محیط نگاه میکنید. ماهیچه مژکی در حال استراحت است، عدسی لاغر است و خسته هم نمیشی و لذت میبری.

خوب سفر کنیم به درون چشم از لایه عنبیه رد بشیم، بخش رنگی چشم، برش عرضی بزنیم:
❇️ ماهیچه مژکی، تارهای آویزان، عدسی.
❇️ چاق= نگاه به اجسام نزدیک و انقباض ماهیچه مژکی.
❇️ لاغر= استراحت و نگاه به اجسام دور.

پس وظیفه ماهیچه مژکی تغییر قطر عدسی از طریق تارهای آویزان است.
تغییر قطر مردمک چی بود❓ عنبیه
تغییر قطر عدسی ❓ماهیچه مژکی، تارهای آویزان
عنبیه به کمک تارهای آویزان قطر عدسی را تغییر میدهد. ربطی نداره.
ماهیچه مژکی با انقباض خود قطر مردمک را افزایش میدهد. ربطی نداره.
ماهیچه مژکی، تار آویزان، عدسی= اکی
عنبیه و مردمک= اکی
عنبیه و عدسک= پارادوکس
ماهیچه مژکی و مردمک= پارادوکس

۳️⃣ سومین لایه چشم، نازک ترین لایه چشم، که دارای تارهای عصبیه به اسم= شبکه دارای نورون و گیرنده ها. از یکطرف با زجاجیه و از اون طرف با مشیمیه در تماسه.

⁉️ سؤال اینه. مگه در شبکیه ما چی داشتیم؟ نورون و گیرنده ها ی نوری.
گیرنده های نوری معروف هستند به: استوانه ای و مخروطی.

پشت نورون های مخروطی و استوانه ای، نورون های رابط و بعدش هم نورون های حسی وجود دارند. پس بیراه نمیگه کتاب درسی که شبکیه دارای نورون و گیرنده ها است . فقط گیرنده و فقط نورون غلط است.

✍️ نکته جالب: در اینجا نورون رابط هم داریم. در نورون های حسی که اینجا دارم دندریت کوتاه ولی آکسونش بلنده. آنقدر بلند هستن که در نقطه کور به بیرون رفته اند. آنجایی که عصب بینایی از کره چشم خارج میشود معروف است به نقطه کور.
نور اومده از مردمک گذشته افتاده رو عدسی، عدسی گرفتش، چاق و لاغر شده و انداختش روی شبکیه. پس نور از زجاجیه میاد می خورد به شبکیه ، میخوره به گیرنده نور به استوانه مخروطی، اثر نور میشه پیام عصبی. پیام عصبی تو گیرنده ها ایجاد میشه میره به نورون رابط و بعد هم میره به نورون های حسی، از طریق آکسون میاد و از طریق نقطه کور و عصب بینایی میره به سمت تالاموس ها که تقویت بشه بره تو قشر لو بصری و پردازش بشه.

۳ تا نقطه مهم تو شبکیه: نقطه کور نیست میشه جای خروج عصب بینایی از کره چشم 👁
در نطقه ۱️⃣ که دورتر از نقطه کور است شبکیه چه وضعیتی دارد ❓ تعداد گیرنده های استوانه ای بیشتر است چون استوانه ای در نور کم بیشتر تحریک میشه وقتی نور مستقیم به چشم میخوره نور به نقطه ۱ کم میخوره پس هرچه از راستای نقطه کور دورتر بشیم تعداد گیرنده های استوانه ای بیشتر میشه و مخروطی کمتر. در نقطه ۱ هم استوانه ای بود هم مخروطی و البته استوانه ای بیشتر و هم نورون های رابط و حسی.
نقطه ۲️⃣ در محور راستای نور یعنی لکه زرد درست در جلوی نور تعداد گیرنده های مخروطی زیاد است چون مخروطی عاشق نور است اگر نور زیاد بهش بتابه خیلی تحریک میشه پس اونجا که نور زیاد میتابه بهش تراکم مخروطی ها بیشتر پس تو لکه زرد ما بیشتر مخروطی داریم ، و از طرف دیگه نور زیاد برای دقت و تیزبینی 👀 خوبه پس لکه زرد تو دقت و تیزبینی بخاطر همین سلول های مخروطی نقش داره، سلول های مخروطی هرچه بیشتر باشند دقت و تیزبینی هم میره بالاتر ⏫

1
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث منصوبات ( تمییز ) توسط استاد واعظی

#عربی

🎞 تمییز
📣📣📣 عربی نقطه قوت رتبه برترها

چالش دروس عمومی , پر از استثنا 😔😢
حتی این تعریف هم نباید شما رو از خوندن این درس غافل کنه چون با یاد گرفتن نکات کلیدی و الگوهای طلایی تست زنی به راحتی می تونید به چندین تست این درس جواب بدین 🧐🧐

با یاد گرفتن چند نکته 🔑 به ۳۰% سوالات ترجمه جواب بدید 🤩🤩🤩
اعراب گذاری فقط با الگوی رد گزینه 👏👏

۸ تست از قواعد داریم حتما با نگاه هوشمنداته تر می تونید به بخشی از سوالات جواب بدین پس ذهنیتی که از این درس داشتین و فراموش کنید .

۵۰% سوالات فقط اختصاص به دو بخش ترجمه و درک مطلب داره . 🤔🤔
شما نیاز دارید بارها قواعد عربی و مرور کنید و بهترین روش تحلیل تستهای سراسری هست .

با تدریس استاد واعظی جزوه خوانی 📚📚 و فراموش کنید و هر قاعده ای و بیش از ده بار تکرار کنید تا کامل تو ذهنتون موندگار بشه .
👌👏👌

✍️ به این ویدیو با دقت نگاه کنید , نیازی به حفظ کردن ندارین باید مفهومی یاد بگیرید که تمیز چه معنایی داره . 🤨🤨🤨
در عربی وقتی قراره کلمه ای در جمله مرکز توجه باشه یعنی متمایز بشه , تمیز محسوب میشه .
حالا اگر از جمله جدا بشه مبهم میشه و برای رفع ابهام جمله , تمیز میشه .

📢📢📢 تا زمانی که نقش اصلی وجود داره
حال , تمیز و مفعول فیه وجود نداره .
📢📢📢 تمیز در جمله قبل , مضاف یا مضاف الیه هست .
📢📢📢 می تونه فاعل , مفعول و مبتدا باشه .

عربی و متفاوت یاد بگیرید 🙃🤓

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱- ۶۶۰۳۵۶۰۰
📱 ۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

4
اشتراک‌گذاری

تدریس الگوی محمد پیمان استاد شعبانی و شاکری

تدریس الگوی محمد پیمان استاد شعبانی و شاکری

🔴الگوی محمد _پیمان
یکی ازهفت الگوی بی نطیر زیست شناسی حرف اخر
که این الگو به درد تست هایی میخوره که دوچیز رو با هم مقایسه میکنه.
فرض میکنیم محمدبه منزله ی دندانپزشک و پیمان به منزله ی معلم ریاضیه و این ها اطلاعات خام ما هست که توی تست قراره مقایسه بشن.
توی این تست ها باید کلمات مقایسه ای مثلا کلمات مثل و مانند و برخلاف و …رو حذف کنیم و همچنین یکی ازطرف های مقایسه رو هم حذف میکنیم (معمولا طرف دوم)
و تست به راحتی حل میشه.👌👌👌
برای فهم بهتر این الگوی فوق العاده حتما این ویدیوی بی نظیرو ببینید.

💎 نویسنده : جلودار – مشاور ارشد حرف آخر

✅ دی وی دی های دهم و یازدهم حرف آخر آماده شدند، خرید با شرایط ویژه ومشاوره ی رایگان صرفا ازطریق:

☎️ ۰۲۱۶۶۰۴۸۶۰۰

4
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث انعکاس استاد شعبانی و شاکری

آموزش مبحث انعکاس استاد شعبانی و شاکری

#زیست

🎞 نمونه تدریس مبحث انعکاس با تدریس استاد شعبانی و استاد روان

ابتدا با تعریف اولیه انعکاس آشنا می شید : رفتار غریزی در مهره داران و بی مهره گان

در ادامه دسته بندی انعکاسها
انواع سیناپسها و جایگاه اونها
نکات تستی این مبحث
تحلیل شکل کتاب درسی
به صورت پرسش و پاسخ در قالب استاد و داوطلب فقط در ۵ دقیقه کامل جمع بندی می شه . 🧐🧐🧐

استاد روان تضمین کردن که نکته تستی خارج از این جمع بندی نداریم . 🤔🤔🤔

در پایان تحلیل تست این مبحث از آزمون سراسری هم انجام میشه یعنی بررسی تمام گزینه با علت نادرستی اونها تا شما هم یاد بگیرید به همین شیوه زیست بخونید . 🤩🤩

تمام زیست و در قالب انیمیشن به همین سادگی یاد بگیر . نیازی به حفظ نکات زیاد تستی از کتابای مختلف نیست . 🤓🤓

جمع بندی تصویری بهترین گزینه برای ماندگاری مباحث زیست هست . با دیدن این ویدیو شما هم به این نتیجه می رسید .

نویسنده : غنیمی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

2
اشتراک‌گذاری

تدریس چگالی ( فیزیک دهم ) توسط استاد کامیار

تدریس چگالی ( فیزیک دهم ) توسط استاد کامیار

نظام جدید

🔴چگالی
چگالی اب ۱۰۰۰کیلوگرم بر مترمکعبه
درصورتی که چگالی بنزین ۶۸۰کیلوگرم بر متر مکعبه
و دقیقا به خاطر همینه که با آب مایع مناسبی برای خاموش کردن بنزین شعله ور نیس.

🔑با تدریس استاد کامیار فیزیک رو کاملا مفهومی بدون حفظ کردن یادمیگیری😉

💎 نویسنده : جلودار – مشاور ارشد
حرف آخر

✅ دی وی دی های دهم و یازدهم حرف آخر آماده شدند، خرید با شرایط ویژه ومشاوره ی رایگان صرفا ازطریق:

☎️ ۰۲۱۶۶۰۴۸۶۰۰

12
اشتراک‌گذاری

تدریس آوند چوبی توسط استاد روان

تدریس آوند چوبی توسط استاد روان

#زیست

📢 زیست با ضریب ۱۲ مهمترین درس رشته تجربیه و بخش گیاهی اون یکی از پیچیده ترین و مهمترین مباحث با حدود ۵ تا ۸ تست هست .

بخشی که خیلی از شماها از خوندنش صرفنظر می کنید با کلی اصطلاح و نکته که حتی تصویر درستی از اونها ندارید و مجبور به حفظ کردن می شین اما با این روش نمی تونید به تستهای ترکیبی این بخش جواب بدین 😔

منبعی که می خوام معرفی کنم بی رقیب ترین پکیج آموزشی گیاهی در بازار هست

تحلیل خط به خط کتاب درسی 🧐🤔

تدریس از ریشه تا میوه با کمک انیمیشن 😳😳

تحلیل حدود ۵۰۰ تست سراسری و تالیفی 👏👏

به این نمونه تدریس با دقت نگاه کنید تا با تدریس فوق العاده استاد روان در بخش آوند چوبی آشنا بشید .

فقط با همین نمونه تدریس میتونی به چندین سوال مهم این بخش جواب بدی و با تحلیل پارادوکسی هم یاد می گیری که چطور ترکیبی بخونی و با رد گزینه سریع تر به جواب برسی .

ببینید که چقدر ساده و کامل تمام ویژگیهای بافت آوند چوبی با انیمیشن آموزش داده می شه .
البته تمام بخشهای گیاهی با همین روش تدریس شده تا دیگه نیاز به حفظ کردن یا حذف این بخش مهم نداشته باشی .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

1
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث معتل توسط استاد واعظی

آموزش مبحث معتل توسط استاد واعظی

#عربی

📢 درسی با انحراف معیار در دروس عمومی و تاثیر چشمگیر در نمره تراز

بیشتر شما عربی و سخت ترین درس عمومی میدونی , با کلی قاعده و استثنا 😢😢
که حتی حفظ کردنش زمان زیادی میبره , هر چند این روش هم مناسب جواب دادن به تستهای کنکور نیست . 😔😔
حتما منابع زیادی و هم امتحان کردی اما هنوز با تست زدن مشکل داری .

این بار قرار نیست هیچ قاعده ای و حفظ کنی چون استاد واعظی تدریس و تحلیل تست و همزمان به شما آموزش میده . 🧐🧐
شیوه تحلیل تست کمکت می کنه دیگه هیچ مبحثی و فراموش نکنی و بیشتر از ۱۰ بار هر کدوم از این قواعد برات تکرار بشه 🤩🤩

این نمونه تدریس و لطفا با دقت نگاه کن .
از مبحث اعلال برات انتخاب کردم . همون بخشی که معمولا داوطلبای کنکور ترجیح میدن جواب ندن . 🤨

( مثال , اجوف , ناقص , ماضی , مضارع , مجرد , مزید ) همه اینا رو کنار بذار و ببین که چطور با یه قاعده میتونی به تست اعلال جواب بدی 🤔
حتی تو این چند دقیق مجهول ساختن و هم یاد بگیر 🤓
حروف عله رو که می شناسی می خوایم ببینیم بعد از اعلال فعل معتل چه تغییری می کنه , بازهم باید چندین صفحه جزوه حفظ کنی یا واقعا تو چند ثانیه می تونی به جواب برسی 🧐🧐

با شیوه رد گزینه هم وقت خوبی و برای بخش درک مطلب ذخیره می کنی و هم به تعداد زیادی از سوالات تو بخشهای مختلف میتونی جواب بدی . 👏👏

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر
خرید محصولات از دفتر فروش حرف آخر و مشاوره تخصصی رایگان

☎️ ۰۲۱-۶۶۰۳۵۶۰۰
📱۰۹۱۲۰۹۰۴۸۰۴

4
اشتراک‌گذاری