آموزش مبحث انواع لام توسط استاد واعظی

#عربی

انواع لام

📣 به صورت مستقیم و یا ترکیبی در مبحث ترجمه و قواعد مورد استفاده قرار می گیرد .

🎞 در ابتدای تدریس نکات مربوط به انواع لام مورد بررسی قرار می گیرد .
لام ناصبه و جازمه هر دو بر سر فعل مضارع می آیند .
لام ناصبه در وسط جمله همانند حرف ربط عمل می کند .
ولی لام جاذمه در ابتدای جمله می آید .

🔑 نکته طلایی : لام جاذمه در جمله تک قسمتی اما لام ناصبه در جمله دو قسمتی کاربرد دارد .

⏳ با رد گزینه و با استفاده از نکات طلایی این ویدیو در زمان کوتاهی می توان به پاسخ صحیح رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

 

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

2
اشتراک‌گذاری

انواع “من” و “ما” در عربی با تدریس استاد واعظی

انواع “من” و “ما”

🎞 در ابتدا نکات اولیه تشخیص “من” و “ما” ی موصول و تفاوت آن با نوع شرط مطرح می شود . همانطور که مشاهده خواهید کرد :
در ابتدای جمله ۱۰۰٪ از نوع شرط و استفهام است ، وسط جمله در اغلب موارد از نوع موصول است
“من” و “ما” در جمله ای که در آن “هل” به کار رفته یا با جار و مجرور و یا اسم بیاید از نوع استفهام است .

🔑 اول جمله مجزوم کند شرط است ، با فاصله از آن خبر بیاید موصولی و فعل را منفی کند نفی است ، در غیر این صورت از نوع استفهام است .

⏳ با نکات طلایی آموزش داده شده در این ویدیو در زمانی بسیار کوتاه با رد گزینه به پاسخ صحیح خواهید رسید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

20
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث تحلیل صرفی فعل توسط استاد واعظی

“تحلیل صرفی”

📣 از این مبحث به طور میانگین در آزمون سراسری ۳ سوال مطرح می شود .

🎞 این ویدیو به تحلیل تست مبحث تحلیل صرفی می پردازد . ابتدا چهار گزینه را با خط فرضی عمودی به دو بخش تقسیم می کنیم . در ادامه از
سمت چپ این خط شروع به تحلیل کرده و با نکته هایی که در طول آموزش به آن اشاره می شود با پیدا کردن تضادهای موجود به رد گزینه می پردازیم

🔑 الگوی طلایی
اغلب فعلهای تحلیل صرفی ذکر شده در آزمون سراسری در این بخش ، “مخاطب” نیستند زیرا محاوره ای در متن انجام نمی شود .
پس هر گونه اشاره به فعل مخاطب و یا فاعل “تَ” و “انتَ” به سادگی موجب حذف گزینه مرتبط می شود .

⏳در کمتر از ۳۰ ثانیه با کاربرد نکات طلایی تدریس شده در این ویدیو به یکی از سخت ترین مبحثهای قواعد عربی پاسخ دهید .

نویسنده : صداقتی
مشاور ارشد موسسه آموزشی حرف آخر

خرید محصولات از دفتر رسمی فروش و مشاوره با مشاورین رتبه پرور

☎️ ۰۲۱۶۶۰۳۵۶۰۰

5
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت دوم)

قسمت دوم
✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.
نویسنده خانوم مهندس فرزی

6
اشتراک‌گذاری

آموزش تحلیل صرفی توسط استاد واعظی(قسمت اول)

✅✅دراین ویدیو با آموزش متفاوت مبحث تحلیل صرفی از درس عربی توسط استادواعظی درخدمت شما هستیم.
✅✅درس عربی برخلاف آنکه ضریب آن۲می باشدوهمین عددممکن است بسیاری از داوطلبان عزیزرابه خطا واداردکه نسبت به این درس کم توجه شوند.اما حقیقت امراین است چون میانگین درصدکسب شده توسط کل داوطلبان برای این درس پایین هست همین موجب شده تا درس عربی دارای انحراف معیارباشدوبا وجودضریب کم از درس های با اهمیت وسرنوشت ساز درکنکورباشد.
درس عربی را درکنکوربصورت مبحثی موردمطالعه قرارمی دهیم وامروز با مبحث تحلیل صرفی درخدمت شما هستیم.
سوالات۴۰و۴۱و۴۲دردفترچه دروس عمومی مربوط به تحلیل صرفی است یعنی ازاین مبحث ۳سوال پای ثابت سوالات کنکورمی باشد‌و۱۲درصداز سهم سوالات عربی رابه خوداختصاص می دهدکه قابل توجه است.سوالات این مبحث از داخل یک متن داده می شودکه دوتای آن مربوط به فعل ویکی مربوط به اسم است وبرای حل سوالات این مبحث تسلط برقواعدشرط اول است.
✅✅کاری که استادواعظی درحرف آخر برای ما انجام داده اند این است که قواعدلازم برای حل سوالات تحلیل صرفی را دریک دسته بندی منظم ارائه داده اندسپس الگوی خط اوریب راارائه می دهند که در حل سوالات این مبحث روشی بی نظیروحرفه است.استادبه ما دسته بندی تناقض هاراآموزش می دهند تا براحتی بتوان سوالات این مبحث را از طرق ردگزینه به جواب رساند. الگوی بی نظیردیگراستادواعظی برای حل سوالات این مبحث الگوی از چپ به راست وشکستن گزینه هاست در این الگو شما یادمیگیریدکه حتی بدون خواندن متن نیزمی توان جواب نهایی وصحیح رابا اطمینان۱۰۰درصدی کشف کرد.
با دیدن این ویدیوبدون شک منسجم ترین وبا قاعده ترین تدریس عربی را درحرف آخر با استادواعظی خواهیدیافت.
درویدیوی فوق لذت حل سوالات تحلیل صرفی به روش فوق حرفه ای استادواعظی را تقدیم شما می کنیم.

نویسنده: خانوم مهندس فرزی

3
اشتراک‌گذاری

آموزش مبحث ترجمه توسط استاد واعظی

#عربی
✅✅ این ویدیو به آموزش نحوه پاسخ به تست های ترجمه در درس عربی پرداخته است.
✅✅ تست های ترجمه از مهم ترین قسمت کنکور های عربی است و هر سال در همه گروه های آموزشی ۸ تست را به خود اختصاص می دهد و بیشترین تعداد سوال عربی را شامل می شود. برای پاسخ دادن به سوالات ترجمه به راهکار های زیر نیاز داریم که در ادامه به آن می پردازیم.

✅✅ برای پاسخ دادن به تست های ترجمه باید در ابتدا نکات قواعد را به خوبی یاد بگیرید تا با استفاده از دانش قواعدتان بتوانید نکات قواعد را از تست ها استخراج و در گذینه ها از آنها استفاده کنید تا به پاسخ درست در این گونه سوالات برسید.
استاد واعظی مدرس عربی موسسه حرف آخر برای تست های ترجمه، نکات و الگو های زیبایی طراحی کرده اند که با یادگیری آنها به تسلطی خواهید رسید که می توانید به پاسخ درست در تست های این مبحث برسید.

این ویدیو فوق العاده زیبا را ببینید و تمام تست های ترجمه را از آن خود بکنید.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

11
اشتراک‌گذاری

آموزش معلوم و مجهول توسط استاد واعظی

✅✅ این ویدیو شامل آموزش معلوم و مجهول استاد محمد واعظی است.

✅✅ مبحث معلوم و مجهول از مباحث قواعد درس عربی است و هر ساله از ۸ سوال قواعد حدود ۲ الی ۳ تست کنکور سراسری را در تمامی گروه های آزمایشی شامل می شود. مبحث معلوم و مجهول در کنکور های سراسری دارای اهمیت ویژه ای است و دانش آموزان در فهم و درک آن به مشکل بر می خورند.

✅✅ در ادامه به روش تدریس این مبحث در موسسه حرف آخر می پردازیم:
برای یادگیری مبحث معلوم و مجهول کافیست فاعل و مفعول را در جمله پیدا کنیم و جای آنها را باهم عوض کنیم و همچنین به اعرابشان نیز باید دقت داشته باشیم. الگو های عربی موسسه حرف آخر همه این نکات را بصورت جزء به جزء در ذهن شما ماندگار می کند و نیازی به حفط کردن هیچ مطلبی نیست.

دوستانی که همیشه از درس عربی فراری بودید و برای کنکور درس عربی را حذف کردید، این ویدیو را ببینید تا بدانید که چطور می توان درس عربی را در کنکور به نقطه قوت خود تبدیل کرد.
نویسنده: خانوم مهندس عزیزی

13
اشتراک‌گذاری

آموزش اعلال به حذف توسط استاد واعظی

#عربی
آموزش اعلال به حذف
میانگین سوالات مطرح شده از این مبحث بسیار مهم عربی ۳ سوال می باشد .
با ملاحظه این ویدیو می توانید به راحتی فعلهای فارسی ، افعال عربی را صرف کنید .
آموزش مبحث اعلال کاملا با روش تستی انجام شده و از این طریق با نکات طلایی به حذف گزینه می پردازید . در ابتدا به مواردی که امکان حذف حرف عله وجود دارد اشاره شده بدین صورت که دو حرف عله پشت هم بیایند حرف عله اول حذف می شود بجز وا ، یا .
حروف آ ، ای ، او به ساکن برسند نیز حرف عله حذف می شود .
و حالا با همین الگو همراه با استاد به راحتی افعال را می توانید صرف کنید .
این الگو حل تستهای دشوار این مبحث را به راحتی تضمین می کند .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

6
اشتراک‌گذاری

تدریس مبحث مستثنی توسط استاد واعظی

آموزش مبحث مستثنی
در این ویدیو با موضوع چالش برانگیز مستثنی و انواع آن آشنا می شویم .
بسیاری از داوطلبین با حل تست این مبحث مشکل دارند زیرا تشخیص درست آن با روشهای تدریس رایج به سختی صورت می گیرد .
استاد واعظی در ابتدا به تعریف ساده مستثنی و انواع آن می پردازند و سپس با استفاده از سه کلید طلایی به سادگی به شما کمک می کنند تا نوع مستثنی را تشخیص دهید .
و اما سه کلید طلایی :
۱- دست روی ( الّا) در جمله می گذاریم ، مستثنی نقش بگیرد از نوع تام است در غیر این صورت مفرغ است .
۲- جمله مثبت باشد حتما تام است .
۳- گروه بعد (الّا) ضمیر باشد باز هم مستثنی تام است .
ملاحظه می کنید که براحتی می توان با این ۳ نکته به حل تست این مبحث دشوار رسید. در سالهای اخیر از این مبحث به طور معمول سوال مطرح شده است .

خانوم مهندس صداقت مشاور ارشد موسسه حرف آخر

برای ارتباط با مهندس صداقت و مشاوره محصولات موسسه حرف آخر با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۷۹۰ تماس حاصل فرمایید.

12
اشتراک‌گذاری

آموزش افعال دو کلمه ای توسط استاد محمودی

#زبان
✅✅ در این ویدیو به آموزش افعال دو کلمه ای میپردازیم.

✅✅ در این ویدیو با مبحث گرامر سروکار داریم. گرامر زبان انگلیسی حدود ۱۶ درصد کنکور های سراسری در تمامی گروه ها است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استاد محمودی مدرس زبان انگلیسی موسسه حرف آخر فقط با یک یا دو الگو تمام گرامر زبان را تدریس کرده و مطمئن باشید از تدریس استاد نهایت لذت را خواهید برد.

✅✅ برای یاد گیری افعال دو کلمه ای پیشنهاد میکنم حتما از روش استاد محمودی استفاده کنید. برای افعال جدا شدنی و جدا نشدنی باید به تک بخش و چند بخش بودن افعال توجه کنیم و همچنین الگو ها و انیمیشن و داستان هایی که استاد برای تدریس این مبحث آماده کرده اند بی نظیر است و مطمئن باشید با دیدن این ویدیو این مبحث را بدون فراموشی یاد خواهید گرفت.

این ویدیو را نگاه کنید تا از مطالعه زبان انگلیسی به روش کاملا استاندارد و ماندگار لذت ببرید.

5
اشتراک‌گذاری